Ustalenie granicy działki.

Pytanie z dnia 24 maja

Dnia 13.05.2021, w mojej miejscowości przeprowadzone zostały prace modernizacyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. W związku z tymi pracami, po pomiarach, złożyłam podpis pod protokołem. Po przeanalizowaniu stwierdziłam niezgodności (przedstawiony protokół do podpisu nie był dokończony, ani ogłoszony, nie zawierał również podpisów osób dokonujących pomiaru, dokumentacja na której oparto się (z roku 1949), budzi dużą wątpliwość, z tego względu, że osoby w niej wskazane, nie zamieszkiwały tej nieruchomości, w tamtym okresie. Dodatkowo pomiar był wykonany, nie od znaku geodezyjnego, a od mojego „płotu”, a co za tym idzie odległość mierzona od tego płotu, sumarycznie powiększa działkę strony przeciwnej). Po stwierdzeniu w/w nieprawidłowości, odpowiedziałam pismem „Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli” wysłanego w dn. 20.05.2021 do firmy geodezyjnej, odpowiedzialnej za pomiary.


Strona przeciwna (dla której czynności pomiarowe, są korzystne), posiada również zabudowę (w postaci tzw. „ganku”), NA przedmiotowej drodze gminnej, na której prowadzono w/w pomiary (osobne zawiadomienie do nadzoru budowlanego – sprawa w trakcie).

Poprzez tę budowlę, a także w/w działania geodezyjne, utrudniony, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy jest wjazd na moją posesję.

Dostosowując przeprowadzony pomiar, strona przeciwna chce, by owa zabudowa („ganek”), znalazł się, w obrębie ich działki.
Dodam, iż nie była mierzona działka strony przeciwnej.


1. Czy po wstępnej analizie, widzą Państwo rozwiązanie?
2. Czy do momentu wyjaśnienia sprawy, operat może zostać wyłożony?
3. Czy oprócz wysłania „oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczeni woli”, do firmy geodezyjnej, powinnam wysłać, to oświadczenie (lub inne pismo), do jakiegokolwiek innego podmiotu?
4. Czy firma geodezyjna, ma obowiązek odpowiedzi?
5. Czy jest wskazanym wysłać pismo o wadach w pomiarach, do np. Starostwa Powiatowego (lub innej)?
6. Czy ewentualnie (w dalszym toku), można zastosować tzw. „służebność drogi” lub „ostatni stan spokojnego posiadania”.
Jakie dalsze kroki mogę poczynić, aby pomiar uznać za wadliwy i ewentualnie żądać ponownego pomiaru?


W razie jakichkolwiek pytań pozostaję w dyspozycji.

Szanowna Pani, a otrzymała Pani jakąś odpowiedź na wysłane oświadczenie? Z poważaniem, aplikant adwokacki Filip Majsterek

Odpowiedź nr 1 z dnia 25 maja 2021 22:02 Zmodyfikowano dnia: 25 maja 2021 22:02 Obejrzało: 11 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.