Umowa zlecenie, zwrot kosztów szkolenia.

Pytanie z dnia 08 listopada 2019

Dzień dobry, w umowie zlecenie mam zapis "Zleceniodawca pokrywa Zleceniobiorcy koszty szkoleń związanych z wykonywanym zleceniem. Jeżeli Zleceniobiorca rozwiążę umowę przed upływem terminu zawartego w par. X niniejszej umowy jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Zleceniodawcę kosztów szkoleń." Paragraf "X" zawiera informację o okresie zawarcia umowy, później przedłużony aneksem do kolejnego terminu. Reszta zapisów umowy bez zmian. Czy przy wcześniejszym rozwiązaniu takiej umowy zlecenia muszę zwrócić pełne koszty szkoleń (było kilka) za okres np. ostatnich 18 miesięcy czy za cały okres obowiązywania umowy?

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.