Umowa na okres próbny a ochrona pracy kobiet w ciąży.

Pytanie z dnia 02 grudnia 2019

Jeśli kobieta zatrudniona na umowę o pracę na okres 3 miesięcy próbnych przed zakończeniem umowy nie przekroczy 3 miesiąca ciąży czy można jej nie przedłużyć umowy i nie dostanie żadnego wynagrodzenia do porodu?

Można. Ochrona pracownicy w ciąży przewidziana w art. 177 par. 3 k.p. dotyczy sytuacji gdy umowa na okres próbny zawarta na okres 3 miesięcy uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży. Tylko w takim przypadku umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Odpowiedź nr 1 z dnia 3 grudnia 2019 14:52 Zmodyfikowano dnia: 3 grudnia 2019 14:52 Obejrzało: 114 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Kodeks pracy reguluje to jednoznacznie: Art. 177 [Ochrona szczególna pracownicy w ciąży] § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. § 3(1). Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeśli więc zakończenie umowy nastąpi planowo przed końcem trzeciego miesiąca ciąży, umowa nie podlega przedłużeniu. Pozdrawiam

Odpowiedź nr 2 z dnia 3 grudnia 2019 19:15 Zmodyfikowano dnia: 3 grudnia 2019 19:15 Obejrzało: 110 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.