Umowa lojalnościowa za dofinansowanie studiów

Pytanie z dnia 13 maja

Dzień dobry, firma w której pracuję dofinansowuje mi 80% studiów. Aktualnie kończę 5 semestr. Dzisiaj dowiedziałam się, że otrzymam umowę lojalnościową, która mówi, że przez okres 3 lat po ukończeniu studiów muszę pracować dla obecnego pracodawcy. Informację o tym, że będę miała stworzoną taką umowę dostałam zaraz po zgodzie zarządu na dofinansowanie studiów (pod moim podaniem do zarządu o dofinansowanie Pan Prezes napisał "wyrażam zgodę, proszę o przygotowanie umowy lojalnościowe okres 3 lat) natomiast nic takiego nie dostałam aż do dzisiejszej informacji. Czy jeżeli jej nie podpiszę tej umowy to czy pracodawca może wymusić na mnie oddanie kwoty, którą już firma za mnie zapłaciła (prawie całe 5 semestrów) ? Czy mogę nie podpisywać umowy i resztę miesięcy do końca studiów płacić samodzielnie? Zarząd zmienił się już dwukrotnie od momentu rozpoczęcia przeze mnie studiów.

Dzień dobry, sam fakt odmowy podpisania umowy nie może skutkować zwrotem dofinansowania. W Pani przypadku należy odnieść się do regulacji zawartych w kodeksie pracy. Zgodnie z art. 103(5) kodeksu pracy pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę wyłącznie w następujących przypadkach : 1) pracownik bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji, 2) pracownik z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 103(4), nie dłuższym niż 3 lata, 3) pracownik który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 94(3), 4) pracownik który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 94(3), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach W Pani sytuacji nie doszło do formalnego podpisania umowy, niemniej jednak należy przyjąć że regulacje kodeksowe mają zastosowanie wobec sporządzonej dokumentacji związanej z akceptacją przez pracodawcę Pani wniosku o dofinansowanie nauki. Proszę rozważyć czy odmawiać podpisania umowy, która de facto realizuje porozumienie Pani z pracodawcą co do warunków finansowania, co może być odebrane przez pracodawcę jako nielojalne zachowanie pracownika. Szczególnie że regulacje kodeksowe przewidują zwrot dofinansowania przez pracownika w razie nieprzepracowania okres przewidzianego w umowie. Wobec niepopisania formalnie umowy będzie Pani mogła próbować wykazywać że nie doszło do skutecznego zawarcia umowy i tym samym określenia okresu lojalnościowego, niemniej jednak pracodawca moze próbować wykazywać że doszło do wiążącego porozumienia poprzez akceptację Pani wniosku o dofinansowanie z oznaczeniem 3 letniego terminu lojalnościowego

Odpowiedź nr 1 z dnia 14 maja 2021 09:22 Zmodyfikowano dnia: 14 maja 2021 09:22 Obejrzało: 37 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.