termin na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Pytanie z dnia 06 czerwca 2019

31 maja 2019r wygasła mi umowa o pracę. Został mi niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jaki czas ma pracodawca na wypłacenie ekwiwalentu za urlop?

Dzień dobry, w zasadzie jeśli nie ma problemów z ustaleniem wysokości ekwiwalentu, to pracodawca powinien go wypłacić najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl

Odpowiedź nr 1 z dnia 7 czerwca 2019 07:32 Zmodyfikowano dnia: 7 czerwca 2019 07:32 Obejrzało: 207 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, co do zasady od dnia wygaśnięcia umowy, pozostaje Pan uprawniony do żądania zapłaty ekwiwalentu. Z art. 171 § 1 Kodeksu Pracy (dalej: k.p.) wynika bowiem, iż prawo do ekwiwalentu staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy. W wyroku z dnia 05.12.1996 r. (sygn. akt: I PKN34/96) Sąd Najwyższy stwierdził, że roszczenie o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, bez względu na to, czy chodzi o urlop bieżący, czy też zaległy, staje się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy. Natomiast w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00) Sąd Najwyższy stwierdził, że wraz z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Reasumując, pracodawca już pozostaje w opóźnieniu z powodu braku wypłacenia ekwiwalentu za urlop. Proszę zwrócić się z żądaniem zapłaty wraz z żądaniem odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.06.2019 r. Wprawdzie Kodeks pracy nie odnosi się do kwestii odsetek ustawowych za opóźnienie, jednak na podstawie odesłania z art. 300 k.p. zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. Prawo do żądania przez wierzyciela odsetek statuuje art. 481 § 1 k.c. Pozdrawiam serdecznie!

Odpowiedź nr 2 z dnia 7 czerwca 2019 09:18 Zmodyfikowano dnia: 7 czerwca 2019 16:08 Obejrzało: 206 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.