świadczenie rehabilitacyjne

Pytanie z dnia 27 marca

pracownik w 2018 r.przebywał 182 dni na L-4,potym terminie otrzymał świadczenie rehabilitacyjne na 6 m-cy który upływa 30.03.2019 r.Na początku m-ca marca poprosił o wypełnienie mu druku o dalsze świadczenie rehabilitacyjne,co uczyniłem jako pracodawca.Pracownik pracuje 20 lat.Chcę rozwiązać z tym pracownikiem umowę o pracę 30 marca 2019 roku.Pracownik poinformował mnie że ma przyznane kolejne świadczenie na 6 m-cy.
Czy mój zamiar jest zgodny z prawem?.

Jest zgodny z prawem. Wynika to z art. 53 par. 1 pkt. 1 lit. b KP. Warunkiem rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika jest upływ okresu ochronnego i utrzymująca się nadal niezdolność pracownika do pracy. Uprawnienie pracodawcy do rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 53 § 1 KP trwa dopóty, dopóki pracownik nie stawi się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Okres ochronny to łączny okres pobierania z tytułu niezdolności do pracy wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Pana pracownik pobiera świadczenie rehabilitacyjne dłużej niż 3 m-ce więc może Pan z nim rozwiązać umowę o prace bez wypowiedzenia.

Odpowiedź nr 1 z dnia 28 marca 2019 09:38:32 Zmodyfikowano dnia: 28 marca 2019 09:38:32 Obejrzało: 43 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Art. 53 KP § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: 1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Jak wynika z wyroku SN z 10.11.1999 r., I PKN 350/99, OSNAPiUS 2001/6, poz. 198, przyczyną rozwiązania umowy na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. jest niezdolność do pracy trwająca przez okres pobierania zasiłku, a nie pobieranie zasiłku. Tak więc Pański zamiar jest zgodny z prawem. Pozdrawiam

Odpowiedź nr 2 z dnia 29 marca 2019 00:26:12 Zmodyfikowano dnia: 29 marca 2019 00:26:12 Obejrzało: 38 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.