Sprostowanie świadectwa pracy.

Pytanie z dnia 22 lipca 2020

W wypowiedzeniu jakie otrzymałam 10 lipca wskazano błędnie 1 dzień urlopu do wykorzystania, po tym dniu zwolniono mnie ze świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia tj 321/07/2020. Mój rzeczywisty (liczony proporcjonalnie) wymiar urlopu to 6 dni. Czy za 5 pozostałych dni należy mi się ekwiwalent? Czy pracodawca może uznać że "rozliczy" pozostały urlop "do zera" niezależnie od wskazanego w wypowiedzeniu wymiaru = 1 dzień. Jakie kroki powinnam podjąć?

Szanowna Pani, sprawa nie jest oczywista, bowiem wygląda na to że pracodawca się pomylił. Niemniej jednak w mojej ocenie można uznać, że pracodawca - będący podmiotem profesjonalnym, korzystający z wykwalifikowanych służb kadrowych, nie powinien popełniać takich błędów, a wskazując w piśmie wyłącznie jeden dzień urlopu, działał "na korzyść pracownika". W związku z tym za pozostały okres urlopu powinien wypłacić ekwiwalent za urlop. Ważne jest aby odpowiednie informacje o sposobie rozliczenia urlopu znalazły się w Pani świadectwie pracy.Jeżeli pracodawca nie wypłacić Pani ekwiwalentu powinna Pani zwrócić się do pracodawcy o jego wypłatę. Warto także zadbać o to, aby w świadectwie pracy znalazły się prawidłowe informacje o rozliczeniu urlopu (1 dzień w naturze, 5 dni ekwiwalent), a jeżeli ich nie będzie powinna Pani zwrócić się do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W obu przypadkach (w przypadku kiedy pracodawca nie sprostuje świadectwa zgodnie z Pani wnioskiem, jak również nie wypłaci ekwiwalentu) przysługiwać będzie Pani możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem pracy, który oceni czy rzeczywiście doszło do pomyłki, czy też racja leży jednak po Pani stronie. Proszę pamiętać o terminach na podejmowanie czynności związanych ze sprostowaniem świadectwa pracy o czym pracodawca powinien Panią pouczyć. Z poważaniem, Dominik Piesiewicz radca prawny

Odpowiedź nr 1 z dnia 23 lipca 2020 14:20 Zmodyfikowano dnia: 23 lipca 2020 14:20 Obejrzało: 198 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.