Sprawa karna.

Pytanie z dnia 05 lutego

Witam, okolo 10 lat temu dostałem wyrok w zawieszeniu za usiłowanie kradzieży. Wyrko już jest zatarty. Aktualnie rozważam pracę w służbie więziennej . Jak moja przeszłość ma się do wymagań formalnych dokładniej ,, Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo."
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

Zatarcie skazania polega na przyjęciu fikcji prawnej, że po spełnieniu określonych przesłanek uważa się osobę skazaną za niekaraną. Wpis o skazaniu usuwa się wówczas z krajowego rejestru karnego. W świetle prawa jest Pan osobą niekaraną.

Odpowiedź nr 1 z dnia 6 lutego 2024 19:30 Zmodyfikowano dnia: 6 lutego 2024 19:30 Obejrzało: 33 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.