Rezygnacja z wykupionej wycieczki z powodu pandemii koronawirusa.

Pytanie z dnia 25 marca

Chciałbym dowiedziedz się czy mogę ze względu pandemi zrezygnować z wycieczki do albani w lipcu nie ponosząc koszt rezygancji wpłacielem zaliczke w wysokości 30 % biurze podróży powiedziano mi że stracę 250 zł od osoby za koszt rezygnacji

Jest zbyt wcześnie na odstąpienie od umowy wycieczki, która ma się odbyć w lipcu. Nie wiadomo, jaka wówczas sytuacja będzie panowała.

Odpowiedź nr 1 z dnia 25 marca 2020 19:32 Zmodyfikowano dnia: 25 marca 2020 19:32 Obejrzało: 26 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Zgodnie z treścią art. 47 ust 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie. Ale tylko w jednym przypadku. W przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Przez ,,nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” należy rozumieć „sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania”. W motywie 31 preambuły dyrektywy 2015/2302 wskazano, że nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mogą obejmować, na przykład: ,,działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej”. Przy ocenie, czy dane okoliczności mają nieunikniony i nadzwyczajny charakter należy stosować kryteria obiektywne. Może się okazać, że na ten moment może być zbyt wcześnie na stwierdzenie, czy te nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności wystąpią też w lipcu w kraju, do którego mieli się Państwo udać. W opisanej sytuacji należałoby jednak też przeanalizować warunki, na jakich zawarto umowę, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy żądanie kwoty po 250 zł od osoby jest uzasadnione. W razie potrzeby, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, Adw. Julia Szkudlarek, tel. 693 728 028 info@kancelariaszkudlarek.pl

Odpowiedź nr 2 z dnia 25 marca 2020 19:40 Zmodyfikowano dnia: 25 marca 2020 19:40 Obejrzało: 26 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.