Regulamin szkolny dotyczący frekwencji.

Pytanie z dnia 08 stycznia

Czy następujący zapis statutu szkoły: "w każdym semestrze uczeń musi mieć zaliczonych na ocenę co najmniej dopuszczającą 75% proponowanych przez nauczyciela danego przedmiotu klasówek, sprawdzianów i kartkówek" jest zgodny z prawem światowym i nie ogranicz nauczyciela w ocenianiu osiągnięć edukacyjnych ucznia, zwłaszcza jeśli w semestrze jest jedna lub dwie takie formy sprawdzenia wiedzy.

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.