Pytanie z dnia 04 stycznia 2017

pytanie-odnośnie długu alimentacyjnego:
jeśli jest osoba z długiem alimentacyjnym i nie pracuje (straciła jakiś czas temu pracę), jest osobą bezrobotną w urzędzie pracy bez zasiłku, oficjalnie nie pracuje (powiedziałbym jest to osoba po prostu dla społeczeństwa wykluczona, z uwagi na nieregularne swe obecne dochody nieoficjalne zaprzestała wnoszenia zasądzonej jakiś czas wcześniej kwoty finansowej alimentów - nie stać tej osoby obecnie na tę opłatę) - czy tylko w takim przypadku kara więzienia jej grozi za dług alimentów, czy są jakieś inne alternatywy dla takiej osoby (takiej sytuacji) by nie trafić do więzienia (np opracowanie części długu alimentów)?
dziękuję za odpowiedź

Art. 209. [Niealimentacja] § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.W świetle ustalonej linii orzecznictwa uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi dopiero wtedy, gdy zobowiązany, mając obiektywną możliwość wykonania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej woli. Musi to więc być zachowanie umyślne, w którym wyraża się szczególne nastawienie psychiczne sprawcy (element subiektywny), a z drugiej strony - stan uchylania się trwający przez określony dłuższy czas (element obiektywny)[vide komentarz do art. 209 kk, A.Marek]. Tym samym jeżeli osoba wykaże, że straciła pracę bez swojej winy, nadto nie może na stan dzisiejszy znaleźć pracy mimo jej poszukiwania (najlepiej być zarejesrownym w PUP i mieć książeczkę stawiennictwa na kolejne terminy], to trudno będzie takiej osobie przypisać uporczywość w uchylaniu się od alimnetów.

Odpowiedź nr 1 z dnia 4 stycznia 2017 08:11:47 Obejrzało: 98 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Aby uniknąć odpowiedzialności karnej najlepiej wpłacać nawet niewielkie kwoty. W takiej sytuacji trudno będzie uznać (z uwzględnieniem sytuacji osoby), że osoba ta uporczywie uchyla się od alimentacji.

Odpowiedź nr 2 z dnia 4 stycznia 2017 08:27:59 Obejrzało: 97 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.