Proszę o poradę w zakresie wliczania stażu pracy do wynagrodzenia w jednostce samorządu terytorialnego ROPS.

Pytanie z dnia 13 kwietnia

Proszę o poradę w zakresie wliczania stażu pracy do wynagrodzenia w jednostce samorządu terytorialnego ROPS.

Moja sytuacja wygląda następująco:
W dniu 11.04. 2022 uzyskałam świadectwo pracy z instytucji podlegające pod administrację rządową OR KRUS.
Prace w samorządzie podjęłam z dniem 01.04.2022 będąc jednocześnie na urlopie wypoczynkowym u poprzedniego pracodawcy.
Dokument potwierdzający staż złożyłam 11.04.22 w momencie wydania świadectwa pracy( 11lat i 10 m-cy).
- 1. pytanie jak powinien być liczony staż pracy u nowego pracodawcy? Czy od dnia 01 kwietnia, czy od dnia 12 kwietnia , czy dopiero od 1 maja?
Czy wypłacenie stażu np z 01 maja powinno zostać wyrównanie o kwotę stażu obejmująca zatrudnienie z dn 01.04.2022?

-2. Pytanie dot. Przedstawienia z Urzędu Gminy zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców potwierdzającym staż.
Czy wystarczą dokumenty z urzędu gminy i starostwa powiatowego potwierdzające własność gospodarstwa i powierzchnię dot.moich rodziców , zaświadczenie o meldunku stałym oraz moje pisemne oświadczenie o pracy we wskazanym okresie.
Jeżeli nie to jakie zdanie powinno zabierać zaświadczenie z urzędu gminy aby spełniać wymogi formalne?
Czy zeznania świadków na druku ERP 8ZUS muszą być złożone osobiście w urzędzie gminy?

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.