Prawo do obrony. Fałszywe zeznania.

Pytanie z dnia 24 stycznia

Witam. Proszę państwa, jak to jest ostatecznie z prawem do obrony? Czy oskarżony ma prawo składać fałszywe zeznania w zakresie tego prawa, w przeciwieństwie do świadka?

Wszystko zależy od okoliczności sprawy. kancelaria zajmuje się prawem karnym, zapraszam do kontaktu na poradę prawną (stacjonarnie lub on-line) w celu udzielenia odpowiedzi na konkretnym przykładzie dotyczącym opisanej sprawy.

Odpowiedź nr 1 z dnia 27 stycznia 2024 11:58 Zmodyfikowano dnia: 27 stycznia 2024 11:58 Obejrzało: 45 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Oskarżony składa tzw. wyjaśnienia. W ramach prawa do obrony może podawać okoliczności i fakty, które są dla niego korzystne, chociażby były nieprawdziwe. Z tego tytułu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jednakże, jeśli w swoich wyjaśnieniach oskarżony będzie fałszywie oskarżał inną osobę, to może ponieść odpowiedzialność karną. Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Odpowiedź nr 2 z dnia 27 stycznia 2024 16:48 Zmodyfikowano dnia: 27 stycznia 2024 16:48 Obejrzało: 45 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.