Pozwolenie na budowę na budynek gospodarczy do 35 m.

Pytanie z dnia 22 lipca 2020

Czy do budowy budynku gospodarczego 35m2, co do którego organ nie wniósł sprzeciwu potrzebne jest wytyczenie tego budynku przez geodetę i prowadzenie dziennika budowy?

Dzień dobry, z opisanego stanu faktycznego wynika, że nie ma takich obowiązków. Wskazać jednak należy, że właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej może nałożyć obowiązek geodezyjnego wyznaczenia terenu w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia. Obowiązek ten może zostać nałożony jedynie w drodze decyzji administracyjnej zawierającej odpowiednie uzasadnienie faktyczne i prawne ustanowienia dodatkowego obowiązku i nie jest uzależniony od swobodnego uznania właściwego organu. Jeśli nie było sprzeciwu to odpowiedź jest oczywista- niema takiego obowiązku. Brak jest również wymogu prowadzenia dziennika budowy. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie Katarzyna Zimon radca prawny Katarzyna@zimonkancelaria.pl

Odpowiedź nr 1 z dnia 22 lipca 2020 18:22 Zmodyfikowano dnia: 22 lipca 2020 18:22 Obejrzało: 175 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.