Porada w sprawie uporczywego nękania.

Pytanie z dnia 04 maja

Na początku kwietnia zgłosiłem się do prokuratury z zapytaniem odnośnie decyzji w sprawie uporczywego nękania. 25 marca wysłano mi ponownie zawiadomienie od którego się odwołałem, natomiast prokuratura odmówiła przyjęcia zażalenia, twierdząc że zostało złożone po terminie. Był to pierwszy raz kiedy miałem okazję zapoznać się z decyzją gdyż poprzedniego listu nie odebrałem. Czy jest szansa odwołać się od odmowy?

Dzień dobry, zgodnie z art. 126 kodeksu postępowania karnego, jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego (a za taki uważamy termin na złożenie zażalenia) nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób nie będących stronami. Wobec powyższego, może Pan w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się, że zażalenie zostało złożone po terminie (pewnie data odebrania listu) złożyć wniosek o przywrócenie terminu i jednocześnie obowiązkowo złożyć jeszcze raz zażalenie. We wniosku o przywrócenie terminu należy wykazać, że pismo o odmowie wszczęcia/umorzeniu postępowania do Pana nie dotarło. Jednocześnie zaznaczam, że brak zmiany adresu, problemu ze skrzynką pocztową itd. i nieodebranie listu z poczty, nie może stanowić przyczyny przywrócenia terminu. Taki list uważa się w procedurze karnej za doręczony po dwukrotnym awizowaniu. Z poważaniem, adwokat Anna Wróbel, wzadwokaci.pl, tel. 534 399 406

Odpowiedź nr 1 z dnia 4 maja 2022 20:54 Zmodyfikowano dnia: 4 maja 2022 20:54 Obejrzało: 88 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, jeśli złożył Pan zażalenie w terminie, a prokurator niesłusznie uznał go za złożone po terminie, to na to zarządzenie przysługuje zażalenie. Pozdrawiam, adwokat Alicja Kociemba.

Odpowiedź nr 2 z dnia 5 maja 2022 16:08 Zmodyfikowano dnia: 5 maja 2022 16:08 Obejrzało: 84 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.