Porada w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Pytanie z dnia 02 lutego

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie sprzedaży nieruchomości. Czy urząd skarbowy bądź notariusz mają prawo wpłynąć za jaką cenę chce sprzedać daną nieruchomość siostrzenicy ? Otóż chciałabym sprzedać nieruchomość wartość rynkowa ok 300.000 tys powiedzmy za symboliczne 10.000 tys siostrzenicy, dom ten był do całkowitego remontu za moją zgoda zrobili dach, elewacje i całe wnętrze. Teraz chciałabym to na nia przepisać w formie sprzedaży a nie darowizny wiadomo że ze względu na koszty jakie są. I tu najważniejsze pytanie, czy mogę sprzedać za tą kwotę a podatek do skarbowego kupujący zapłaci od wartości rynkowej nieruchomości ?
Pozdrawiam

Dzień dobry, zamierzona czynność ewidentnie zmierza do obejścia przepisów. Notariusz ma obowiązek pobrać podatek od wartości rynkowej nieruchomości, więc nie może się zgodzić na taki zapis. Poza tym trzeba zweryfikować czy nie istnieje ryzyko skorzystania przez ewentualnych wierzycieli ze skargi pauliańskiej, albo wystąpienia z pozwem o stwierdzenie nieważności umowy. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 2 lutego 2024 14:36 Zmodyfikowano dnia: 2 lutego 2024 14:36 Obejrzało: 64 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Urząd skarbowy kieruje się cenami rynkowymi. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych: " Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W wezwaniu urząd skarbowy podaje własną wycenę oraz jej uzasadnienie. Określając wartość nieruchomości, urząd bierze pod uwagę średnie ceny podobnych lokali czy domów w danej lokalizacji, czyli wartość rynkową, nie zwracając uwagi na faktyczny stan techniczny czy standard przedmiotu nabycia". Urząd skarbowy ma pięć lat na to, by zweryfikować i ewentualnie zakwestionować cenę transakcyjną nieruchomości. Ponadto należy pamiętać, że w razie zaniżenia ceny nieruchomości a tym samym należności podatkowej, urząd będzie naliczał odsetki.

Odpowiedź nr 2 z dnia 2 lutego 2024 19:33 Zmodyfikowano dnia: 2 lutego 2024 19:33 Obejrzało: 60 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. Tak, może Pan tak zrobić, że zawrze Pan umowę sprzedaży cenę znacznie niższą od rynkowej. Konieczne będzie jednak wskazanie w umowie sprzedaży wartości rynkowej nieruchomości, ponieważ to notariusz ma obowiązek odprowadzić podatek do US. Taksa notarialna także zostanie pobrana od wartości rynkowej nieruchomości. Wiąże się to natomiast ze sporym ryzykiem. US może np. stwierdzić, że zawarta umowa jest de facto umową darowizny i domagać się zapłaty podatku od darowizn. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 3 z dnia 2 lutego 2024 23:26 Zmodyfikowano dnia: 2 lutego 2024 23:26 Obejrzało: 58 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.