Porada w sprawie spadkowej.

Pytanie z dnia 12 lutego

Dzień dobry.

Troje rodzeństwa dziedziczy ustawowo po zmarłym ojcu. Dwoje z nich chce przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a jedno z nich odrzucić spadek w imieniu swoim jak i swoich małoletnich dzieci.

Czy tego typu procedura musi być przeprowadzona przez sąd czy wystarczy notariusz?

Kto jest następny w kolejności dziedziczenia w razie odrzucenia przez jednego z rodzeństwa i jego małoletnich dzieci? Czy rodzeństwo, które przyjmuje spadek może te udziały w jakiś sposób odzyskać/przejąć od odrzucającego spadek?

Chciałbym również zapytać czy wykaz inwentarza może zostać sporządzony przed poświadczeniem dziedziczenia lub dopiero po? Jak ocenić wartość spadku zarówno aktywów jak i długów zmarłego do wykazu inwentarza oraz czy wartość spadku musi być podana na dzień śmierci zmarłego czy na dzień sporządzania wykazu inwentarza?

Z góry dziękuję za pomoc.

Dzień dobry, zgodnie z przepisem art. 101 par. 4 krio: „Jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 640(1) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, sądu spadku – jeżeli spadek odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka. W braku porozumienia rodziców stosuje się przepis § 3”. Wykaz inwentarza można sporządzić, kiedy zna się dokładny stan spadku. Jeśli brak takiej wiedzy, należy złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 13 lutego 2024 11:16 Zmodyfikowano dnia: 13 lutego 2024 11:16 Obejrzało: 53 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. 1. Sprawę można załatwić przed notariuszem. Należy mieć jednak świadomość, że odrzucenie spadku w imieniu dziecka, w którym to spadku majątek przekracza długi spadkowe może zostać w przyszłości potraktowane jako działanie na szkodę majątkową małoletniego (niezachowanie szczególnej staranności w zarządzie majątkiem dziecka). 2. W przypadku odrzucenia spadku przez członka rodzeństwa (oraz jego zstępnych) spadek przechodzi na pozostałe rodzeństwo. 3. Tylko spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. 4. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 2 z dnia 13 lutego 2024 12:17 Zmodyfikowano dnia: 13 lutego 2024 12:17 Obejrzało: 48 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.