Porada w sprawie odmowy udzielenia urlopu rodzicielskiego.

Pytanie z dnia 19 kwietnia

Zakład pracy odmawia wykorzystania zaległego urlopu rodzicielskiego. Urodzenie dziecka 17.03.2017 r. Powrót do pracy po wcześniejszym moim wniosku z dnia 11.12.2017 dotyczące wcześniejszego powrotu do pracy z możliwością wykorzystania części przysługującego urlopu do 6 roku życia dziecka. Zgoda dyrektora 11.12.2017 i powrót do pracy z dniem 1.1.2018r.
Zakład aktualnie odmawia na i wykorzystania części niewykorzystanego urlopu rodzicielskiego interpretując, iż z niego zrezygnowałam.
Proszę o informacje czy urlop mi się należy z moich obliczeń do wykorzystania pozostało 11 tygodni i 4 dni.

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.