Porada w sprawie nieruchomości.

Pytanie z dnia 05 lutego

Szanowni Państwo,

Jestem właścicielką działki znajdującej się w miejscowości Limanowa, w obrębie granic administracyjnych miasta. Badam obecnie możliwość przeprowadzenia inwestycji mieszkaniowej (dom jednorodzinny) na tej działce.

W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka należy do terenów oznaczonych jako R – tereny rolne. Klasa gleby na działce to IVb.

Zapoznałam się z informacjami dostępnymi w internecie oraz z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dowiedziałam się, że w sytuacji, kiedy działka przeznaczona jest na cele rolnicze i znajduje się na terenie miasta, pozwolenie na budowę może zostać wydane w następstwie złożenia wniosku o wyłączenie działki z produkcji rolnej.

Nie byłaby natomiast potrzebna uprzednia zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i przechodzenie przez cały proces „odrolnienia”.

Co więcej, ze względu na fakt, że klasa gruntu to w tym przypadku IVb, decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej w moim rozumieniu ma charakter deklaratoryjny, a organ nie może odmówić jej wydania.

Powyższe wydaje się być też w zgodzie z przepisami rozdziału 2 (Art. 10a) ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne), które podkreślają, że nie stosuje się ich do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast.

Postanowiłam potwierdzić w Starostwie Powiatowym w Limanowej możliwość wykorzystania działki w powyżej opisany sposób.

Chciałam skonsultować cały proces zanim zainwestuję w projekt domu, który jest wymagany już w momencie składania do Starostwa wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej.

W Starostwie uzyskałam informację, że owszem, taki wniosek może zostać złożony, ale niestety na 100% zostanie on odrzucony, ponieważ obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje dla działki przeznaczenie R - rolnicze. Według pracowników Starostwa położenie działki w granicach miasta nie ma w tej sytuacji znaczenia.

Chciałam bardzo prosić o weryfikację mojego zrozumienia sytuacji i potencjału wykorzystania takiej działki na budowę domu jednorodzinnego. Bardzo proszę o wskazanie, w którym miejscu moje rozumowanie mija się z prawdą i stanem faktycznym. Ewentualnie, jeżeli moje rozumowanie jest poprawne – bardzo proszę o wskazanie podstawy prawnej lub informacji, której mogłabym użyć, żeby potwierdzić moje plany w Starostwie.

Naturalnie uprzednio bardzo proszę o wycenę takiej porady.

Pozdrawiam serdecznie,

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.