Pokrycie kosztów naprawy auta.

Pytanie z dnia 02 lutego

Witam, pisze w sprawie auta, a mianowicie chodzi o to że zostało zakupione 21.01.2022, sprzedawca zapewniał mnie że zostało w tym aucie wymienione sprzęgło na NOWE i mam na nie jeszcze pół roku gwarancji (mam świadka kupowałem z bratem) papier gwarancyjny co prawda mam ale na usługę regeneracji sprzęgła z dnia 21.12.2021 gdzie przy podpisywaniu umowy było zawarte że auto zostało sprowadzone z Niemiec 17.01.2022, w jaki sposób ubiegać się o naprawę wady? Bezpośrednio u sprzedawcy czy wysłać jakiś dokument odnośnie naprawy tej części? (Sprzedający nie był osobą prywatną tylko handlarzem i na auto wystawił mi tylko fakturę więc żadnego zapisu na temat zapoznania się ze stanem auta nie ma z umowy sprzedaży) Czy wgl. Są jakieś szanse na odzyskanie pieniędzy gdzie zaznaczam że auta oddawać bym nie chciał bo reszta jest sprawna. Pozdrawiam

Witam. Zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art. 556 [Wady rzeczy] Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Art. 556(2) [Domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego] Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Art. 561(1) [Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy] § 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Art. 561(3) [Koszty wymiany lub naprawy] Z zastrzeżeniem art. 561(1) § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Art. 561(5) [Uznanie żądania za uzasadnione] Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Art. 566 [Zwrot nakładów na rzecz] § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę. Jak więc widać, wszelkie pretensje należy kierować do sprzedawcy. Problem może polegać na tym, że do umowy dołączono dokument dotyczący regeneracji a nie wymiany. Pytanie, co wynika z samej umowy. Skoro samochód jest niesprawny, koniecznie trzeba wezwać sprzedawcę pismem poleconym do usunięcia wady w określonym terminie pod rygorem dokonania naprawy na jego koszt.

Odpowiedź nr 1 z dnia 2 lutego 2022 23:14 Zmodyfikowano dnia: 2 lutego 2022 23:14 Obejrzało: 121 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, są szanse, Mogę pomóc. zapraszam do kontaktu: gola@danielgola.pl

Odpowiedź nr 2 z dnia 4 lutego 2022 11:48 Zmodyfikowano dnia: 4 lutego 2022 11:48 Obejrzało: 116 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.