Podejmowanie uchwał przez spółdzielnię mieszkaniową.

Pytanie z dnia 15 lutego

Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej podjęła decyzję o pojęciu inwestycji o wartości ok 200 tys., remontu drogi w całości sfinansowanej z funduszy remontowych spółdzielni. Zgodnie ze Staturem do zakresu działań Rady należy m.in. uchwalanie zasad gospodarki finansowej spółdzielni oraz uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej. Pytanie: czy Rada mogła podjąć taką uchwałę, czy powinna być uchwała Walnego Zgromadzenia? Na Walnym Zgromadzeniu nie było takich ustaleń.

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.