Pobranie krwi

Pytanie z dnia 13 maja

Czy pielęgniarka może pobierać krew u osoby zatrzymanej w ustawowo przewidzianych sytuacjach przez policję, przywiezionej na badanie i pobranie do szpitala, gdzie tylko niektórzy lekarze( i to są lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nocnej i świątecznej czy li odrębnej jednostki, która ma siedzibę na terenie szpitala) mają podpisaną umowę na dokonywanie takich czynności?
Osoba zatrzymana w celach procesowych nie jest pacjentem od którego pielęgniarka może pobierać krew.
Proszę o poradę

Dzień dobry, Pani pytanie wymaga doprecyzowania ponieważ nie wskazała Pani wszystkich okoliczności sprawy, a także nie określiła Pani, czy wątpliwości dotyczą w ogóle uprawnienia pielęgniarki do pobrania krwi odo osoby zatrzymanej na polecenie funkcjonariuszy Policji w kontekście posiadanych uprawnień zawodowych, czy możliwości bądź obowiązku wykonania takiego pobrania w kontekście organizacji zakładu pracy (szpitala) i pozycji pielęgniarki w strukturze zatrudnienia. Szczegółowa odpowiedź wykracza poza ramy nieodpłatnej porady. Mogę natomiast wskazać ogólnie że aktualnie sytuację prawną w tym zakresie reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2472) wydane na podstawie art. 47 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., poniżej treść przepisu zawierającego delegację: 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu koniecznemu do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności zabiegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 2. Minister właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw pracy określą, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzania badań w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, sposób ich dokumentowania oraz weryfikacji, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzenia badań oraz zagwarantowania wiarygodności ich wyników. Dodatkowo mogę zaznaczyć, iż w w/w przepisach mowa jest o pobraniu krwi przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, natomiast w par 11 Rozporządzenia mowa jest o roli lekarza wyłącznie w sytuacji, gdy występuje przypadek powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osoby badanej, wtedy decyzję o pobraniu krwi lub odstąpieniu od jej pobrania podejmuje lekarz. Jeżeli byłaby Pani zainteresowana szczegółową opinią, analizą prawną, chętnie podejmiemy się takiego zlecenia, do którego wykonania niezbędne będzie rozpoznanie sprawy w kontekście treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, jak też ewentualnie w zależności od zakresu opinii znaczenie mogą mieć w tej sytuacji wewnętrzne regulacje obowiązujące w placówce (szpitalu). Zapraszam do kontaktu z Kancelarią

Odpowiedź nr 1 z dnia 14 maja 2021 09:58 Zmodyfikowano dnia: 14 maja 2021 09:58 Obejrzało: 43 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.