Pies ugryzł dziecko.

Pytanie z dnia 19 lipca

Pies ugryzł dziecko.
Znajomi z dzieckiem odwiedzili sąsiada, który ma psa. Przez dwie godziny dziecko, będące pod opieką rodziców bawiło się z psem. W pewnym momencie dziecko zostało ugryzione, nikt nie widział dlaczego pies ugryzł. Mała rana, jednak wymagane było szycie. Jeden szew.
Rodzice dziecka uważają, że winnym jest właściciel psa, mimo, że byli oni obecni podczas dwugodzinnych zabaw dziecka z psem i nie reagowali aby dziecko nie zaczepiało psa, wręcz przeciwnie nagrywali filmiki jak dziecko bawi się z psem. Czy właściciel psa jest odpowiedzialny za zaistniałe zdarzenie? Rodzice dziecka chcą aby właściciel psa wskazał numer polisy ubezpieczeniowej jaką posiada na dom lub rolniczą, czy mają taki obowiązek?

Dzień dobry, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta reguluje art. 431 k.c.: § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. § 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. W zależności od okoliczności sprawy jest więc możliwość dochodzenia przez rodziców ugryzionego dziecka odszkodowania. Co do zaczepiania psa, można rozważać przyczynienie się dziecka, jednak do tego wymagana byłaby analiza nagrań oraz opinia behawiorysty. Pozdrawiam, adwokat Alicja Kociemba.

Odpowiedź nr 1 z dnia 20 lipca 2022 16:14 Zmodyfikowano dnia: 20 lipca 2022 16:14 Obejrzało: 53 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.