Odprawa dla pracownika po wypowiedzeniu.

Pytanie z dnia 11 października

Czy mogę starać się o odprawę pracownicza, jeżeli otrzymałam wypowiedzenie a w świadectwie zostało wpisane zwolnienie z art. 30 par. 1 pkt. 2?

Dzień dobry, prawo do odprawy pracownik nabywa, jeśli przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżą wyłącznie po stronie pracodawcy. Wskazana podstawa prawna z Kodeksu pracy nie stoi temu na przeszkodzie. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości - zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, adwokat Filip Majsterek | +48 606 664 300 | filip.majsterek@adwokatura.pl

Odpowiedź nr 1 z dnia 11 października 2022 20:47 Zmodyfikowano dnia: 11 października 2022 20:47 Obejrzało: 66 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, podstawa prawna wskazana przez Panią oznacza tyle, że oznacza to, że stosunek pracy może zostać rozwiązany na wniosek jednej ze stron umowy – pracodawcy bądź pracownika i tak się pisze w świadectwie pracy, jeśli to pracodawca umowę wypowiedział klasycznie, nie dyscyplinarnie. Aby otrzymać odprawę zwolnienie musiałoby nastąpić z przyczyn niedotyczących pracownika - to ma znaczenie pod tym katem. Adw. Elżbieta Walczak, www.walczaklegal.com, tel. 662 069 190

Odpowiedź nr 2 z dnia 12 października 2022 00:38 Zmodyfikowano dnia: 12 października 2022 00:38 Obejrzało: 64 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.