od kiedy urlop wychowawczy

Pytanie z dnia 01 grudnia 2018

Pracownica złożyła mi wniosek w dniu 22/11/2018 wniosek o urlop wychowawczy od dnia 22/11/2018 . Czy mogę Jej tak udzielić ww.urlopu ? Nadmieniam , że chcę się przychylić do Jej wniosku. Spotykam sprzeczne informacje . Zapis z kodeksu pracy określa termin "nie później niż z upływem 21 dnia od daty złożenia przez pracownika , jeżeli naruszy termin". Czy mogę udzielić urlopu wychowawczego od 22/11/2018 ?

Zgodnie z 186 § 7(1) KP jeżeli wniosek o urlop został złożony bez zachowania terminu ( 21 dni przed rozpoczęciem urlopu) pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu wychowawczego najpóźniej z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu najpóźniej z upływem 21 dnia od dnia złożenia wniosku ale może też to zrobić wcześniej co zależy wyłącznie od jego swobodnej decyzji tj, nawet od dnia złożenia wniosku. Dlatego też można udzielić urlopu wychowawczego od 22.11.2018 r.

Odpowiedź nr 1 z dnia 2 grudnia 2018 21:35:08 Zmodyfikowano dnia: 2 grudnia 2018 21:35:08 Obejrzało: 110 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Art. 186 k.p.: § 7. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186(8a). Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie. § 7(1). Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 7, został złożony bez zachowania terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Odpowiedź nr 2 z dnia 3 grudnia 2018 17:37:12 Zmodyfikowano dnia: 3 grudnia 2018 17:37:12 Obejrzało: 105 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.