Pytanie z dnia 30 listopada 2016

Na podstawie kontroli z Zus, wyłączono z ubezpieczeń społecznych moją byłą pracownicę, która pobierała zasiłek chorobowy i macierzyński. Kobieta była moją pracownicą w 2012r, nie mam obecnie z nią kontaktu i możliwości zlokalizowania. Czy ZUS może mi kazać oddać nieprzesługujące świadczenie za nią jako płatnikowi?

Dzień dobry, zgodnie z przepisem art. 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: "Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny podmiot". Istotny zatem jest powód wypłaty nienależnego świadczenia. Pozdrawiam, adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz

Odpowiedź nr 1 z dnia 1 grudnia 2016 08:58:13 Obejrzało: 86 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, Zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń określają przepisy oraz w przepisach regulujących prawo do określonych świadczeń, np. prawo do emerytury lub renty. W myśl bowiem art. 84 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, ma obowiązek je zwrócić, wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 84 ust. 6 ustawy jeżeli pobranie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych, które miały wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny podmiot (art. 84 ust. 6 ww. ustawy). Jeśli więc np. pracodawca podał nieprawdziwe dane w dokumentach dotyczących swego pracownika, wówczas to on musi oddać nienależnie wypłacone pieniądze. Powyższe oznacza, iż co do zasady ZUS może żądać od osoby, która pobrała nienależne jej świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jego zwrotu wraz z odsetkami. ZUS może również dochodzić takiego zwrotu od płatnika, jeżeli podał nieprawdziwe dane.

Odpowiedź nr 2 z dnia 1 grudnia 2016 17:23:16 Obejrzało: 83 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.