Pytanie z dnia 23 maja 2023

Mojego męża siostra nadużywa alkochol próbowaliśmy jej przetłumaczyć że ma problem że jej zabiorą dziecko lecz ona powiedziała dosłownie żeby się nie wpierdalać w jej życie i moje pytanie brzmi czy coś grozi rodzinie najbliżej że nie pójdzie gdzieś po pomoc czy że nie powie jakiemuś asystentowi rodziny czy po prostu komuś. Córki nie bije nie znęca się nic z takich rzeczy się nie dzieje tylko po prostu nadużywa alkochol i czy nam jako rodzinie grozi postępowanie w sądzie czy coś takiego? Będę bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.

Szanowna Pani, Wyjście I o sytuacji powinien zostać zawiadomiony sąd rodzinny (tj. wydział rodzinny sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej matki) - jest to obowiązek prawny wynikający z art. 572 par. 1 kodeksu postepowania cywilnego. Właściwym pismem jest "wniosek o wgląd w sytuację rodziny" (wzory są dostępne w Internecie). Sąd rodzinny mając taką informację zwykle dokonuje rozeznania za pośrednictwem kuratora i w zależności od wyniku może zdecydować np. o umieszczeniu dziecka w tymczasowej pieczy zastępczej (np. u Państwa jako najbliższej rodziny). Dziecko ZAWSZE musi mieć zapewnioną opiekę ze strony co najmniej jednego trzeźwego rodzica. Wyjście II Innym sposobem jest zmotywowanie drugiego rodzica dziecka, aby ten objął pieczę nad dzieckiem, a jeśli matka będzie się przeciwstawiać, wówczas by złożył wniosek o ustalenia miejsca pobytu dziecka przy ojcu, w tym wniosek o zabezpieczenie na czas trwania procesu. Wyjście III W skrajnym przypadku jeśli dziecko znajduje się wyłącznie pod opieką nietrzeźwego rodzica warto powiadomić policję i wówczas policja informuje sąd o potrzebie podjęcia działań, a sąd mając dowód w postaci notatki policyjnej i zgłoszenia podejmuje od razu działania zabezpieczające dziecko. Alkoholizm rodzica zawsze wiąże się z przemocą wobec dziecka, bowiem może przybrać formę fizyczną (bicie) lub psychiczną, która w takim przypadku jest nieomal oczywista. Alkoholizm rodzica zawsze stanowi niebezpieczeństwo dla dziecka i zwykle wpływa negatywnie na jego rozwój i wywołuje dysfunkcje w życiu dorosłym. By pomóc matce można zgłosić potrzebę jej leczenia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jest władna nakazać jej przymusowe leczenie. Z poważaniem, radca prawny Łukasz Włodkowski-Lewkut

Odpowiedź nr 1 z dnia 24 maja 2023 14:35 Zmodyfikowano dnia: 24 maja 2023 14:35 Obejrzało: 122 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Tak grozi np. odebranie praw rodzićelskich

Odpowiedź nr 2 z dnia 26 maja 2023 16:37 Zmodyfikowano dnia: 26 maja 2023 16:37 Obejrzało: 120 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.