Pytanie z dnia 17 lutego 2017

Kupuję mieszkanie od syndyka, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej poprzedniego właściciela. Syndyk powiedział mi, że po wpłaceniu pełnej ustalonej przez niego i sędziego komisarza kwoty, na podane mi przez syndyka konto, zostaną wykreślone hipoteki i potem akt notarialny podpiszę już bez obciążeń. Nie wiem, czy to jest bezpieczne najpierw wpłacić pieniądze, a potem podpisać akt notarialny. Proszę o odpowiedź..

Skutki sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym reguluje art. 313 ust. 2–3 Prawa upadłościowego (PrUp.) W szczególności, sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym powoduje wygaśnięcie: 1) praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych w księdze wieczystej; 2) praw i roszczeń nieujawnionych, ale zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5 PrUp. Prawa oraz prawa i roszczenia osobiste nieujawnione i niezgłoszone sędziemu-komisarzowi wygasają, a osoba, której służyły, nie ma z tego tytułu żadnych roszczeń ani w stosunku do nabywcy, ani w stosunku do masy upadłości. Wymienionych wyżej skutków nie ma sprzedaż nieruchomości w wykonaniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym, ponieważ stosuje się do niego wyłącznie przepisy o układzie zawieranym w postępowaniu restrukturyzacyjnym (art. 266f PrUp) a nie stosuje się przepisów o likwidacji. 5. Wśród praw, które wygasają na skutek sprzedaży, wymienić można przykładowo: 1) prawo odkupu; 2) prawo pierwokupu (co do pierwokupu ustawowego – zob. art. 319 PrUp w brzmieniu do 3.5.2009 r.); 3) roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, roszczenie o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; 4) roszczenia związane ze współwłasnością: co do sposobu korzystania, zarządu, uprawnienia do zniesienia współwłasności; 5) wierzytelności banku hipotecznego (hipoteka oraz informacja o wpisaniu wierzytelności nią zabezpieczonych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych). Konkludując zakup nieruchomości obciążonej hipoteką powoduje wygaśnięcie hipoteki ale aby tego dokonać musi być zapłacona cena zakupu, bez której czynność sprzedaży nie dojdzie do skutku.

Odpowiedź nr 1 z dnia 18 lutego 2017 04:13:58 Obejrzało: 34 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.