Kiedy pracodawca może ukarać pracownika karą pieniężną?

Pytanie z dnia 16 listopada

Dzień dobry,

Czy pracodawca może ukarać mnie naganą za treść wypowiedzi, która była napisana na prywatnej grupie utworzonej na Facebook, w której były osoby tylko zaproszone do tej grupy (któryś z 50 członków grupy pokazał treści wypowiedzi wszystkich osób do niej należących). Wiadomości nie były wysyłane z komputerów służbowych ani przez żaden komunikator wewnętrzny firmy. Moja wypowiedz dotyczyła się rozmowy z pozostałymi członkami, że "może będzie trzeba pomyśleć o jakimś strajku skoro nas w ten sposób traktują". Nagane otrzymałam z Art. 108 kodeksu pracy za podrzeganie do buntu.

Dzień dobry, w mojej ocenie zachowanie pracodawcy nie było właściwe. Karę nagany z art. 108 można dostać za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Uważam, że taka wypowiedź na Facebooku nie podpada pod żadną z tych przesłanek. Poza tym nie można pracownikom w żaden sposób ograniczać działalności związkowej. Proszę wnieść sprzeciw od kary porządkowej, jest na to 14 dni. Adw. Elżbieta Walczak, www.walczaklegal.com, tel. 662 069 190

Odpowiedź nr 1 z dnia 17 listopada 2022 13:22 Zmodyfikowano dnia: 17 listopada 2022 13:22 Obejrzało: 26 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. 1. Zachowanie opisane w pytaniu nie powinno skutkować nałożeniem na Pana/ią kary porządkowej. 2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpi z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 2 z dnia 17 listopada 2022 14:10 Zmodyfikowano dnia: 17 listopada 2022 14:10 Obejrzało: 25 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.