Kandydowanie na radnego a zakaz prowadzenia pojazdów.

Pytanie z dnia 25 stycznia

Witam. Czy jeśli mam zakaz na 3 lata kierowania pojazdami czy mogę wystartować na radnego miejskiego z takim wyrokiem ?

Dzień dobry, to zależy jaki czyn zabroniony legł u podstaw orzeczenia takiego zakazu oraz jaki był wyrok w sprawie. To, czy Pan może kandydować na radnego oraz pełnić uzyskany w powszechnych wyborach mandat, nie zależy wyłącznie od samego faktu karalności lub niekaralności, ale także od tego, jaki wyrok (w wypadku osób skazanych) wydał sąd.

Odpowiedź nr 1 z dnia 26 stycznia 2024 16:16 Zmodyfikowano dnia: 26 stycznia 2024 16:16 Obejrzało: 93 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

W Polsce, każdy polski obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo do ubiegania się o mandat radnego gminy, powiatu lub sejmiku województwa. Jednakże, zgodnie z Art. 11. § 2 pkt 1) Kodeksu wyborczego, nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest jednym z rodzajów kary, którą można otrzymać za popełnienie przestępstwa związanego z ruchem drogowym. Z powyższych informacji wynika, że osoba z zakazem kierowania pojazdami mechaniczny mi nie może zostać radnym, jeśli zakaz ten wynika z prawomocnego, wyroku sądu, skazującego na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Odpowiedź nr 2 z dnia 27 stycznia 2024 17:17 Zmodyfikowano dnia: 27 stycznia 2024 17:17 Obejrzało: 91 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.