Pytanie z dnia 31 maja

Jestem psychoonkologiem i pracuje w hospicjum domowym, według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawód psychoonkologa jest wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 2299 - Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
229909 - psychoonkolog. Czy w takim wypadku biorąc pod uwagę ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagordzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych mogę być brana pod uwagę jako inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji - pkt 5. współczynnik pracy 1.05 wyliczając swoje wynagrodzenie?

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.