Jak mogę się obronić przed umorzeniem moich udziałów w spółce kapitałowej.

Pytanie z dnia 22 maja

Witam, jak mogę się obronić przed umorzeniem moich udziałów w spółce kapitałowej, jakie mogą wystąpić ku temu przesłanki.
Ile mogę zarządać pieniędzy za udział, w razie sprzedaży?

Dzień dobry, Możliwości jest kilka: 1) powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały, jako sprzecznej z art. 199 § 2 k.s.h., pod warunkiem, że głosował pan przeciwko uchwale a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (art. 250 pkt 2 k.s.h.). 2) powództwo o uchylenie uchwały jeżeli jest ona sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika. Co do wynagrodzenia- przy umorzeniu dobrowolnym decyduje porozumienie ze spółką, Wtedy najlepiej powołać biegłego do wyceny wartości udziałów. Przy umorzeniu przymusowym kwotę wynagrodzenia regulują przepisy, W takiej sytuacji wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników

Odpowiedź nr 1 z dnia 22 maja 2023 18:50 Zmodyfikowano dnia: 22 maja 2023 18:50 Obejrzało: 14 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, pytanie jest zbyt ogólne, aby można było odpowiedzieć.

Odpowiedź nr 2 z dnia 2 czerwca 2023 16:03 Zmodyfikowano dnia: 2 czerwca 2023 16:03 Obejrzało: 4 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.