Pytanie z dnia 01 lutego

Dzień dobry,

Czy w sytuacji gdy aneks do umowy kredytu hipotecznego został wypowiedziany przez bank w 2012 r. (zdecydowaną większość kredytu spłaciłam) hipoteka przymusowa na nieruchomości wygasa również? W KW hipoteka z 2004 r. wynosi ok 40 000 zł, ja natomiast mam do spłaty 3 800 zł z hakiem czy w tej sytuacji mogę żądać zmniejszenia hipoteki? Czy w tej sytuacji po wypowiedzenie w 2012 r. roszczenie jest przedawnione po 3 latach? Bank twierdzi, że hipoteka powoduje, że się nie przedawnia.

Dzień dobry, wypowiedzenie umowy kredytu skutkuje wymagalnością należności banku oraz rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia, który wynosi 3 lata. Bieg tego terminu może zostać przerwany m.in. przez wszczęcie postępowania egzekucyjnego, uznanie długu itp. W przypadku przedawnienia się należności banku może być ona jeszcze dochodzona z nieruchomości obciążonej hipoteką co do należności głównej (kapitału). Bank nie może się natomiast domagać zaspokojenia odsetek. Wynika to z art. 77 ustawy o księgach wieczystych hipotece. A zatem, w przedstawionej sytuacji należałoby ustalić, czy należność banku uległa przedawnieniu, a jeżeli tak, to co się na nią obecnie składa (czy tylko kapitał, czy również odsetki). Z poważaniem

Odpowiedź nr 1 z dnia 1 lutego 2024 15:43 Zmodyfikowano dnia: 1 lutego 2024 15:43 Obejrzało: 36 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Oczywiście, że można żądać zmniejszenia hipoteki przymusowej. Zapraszam do kontaktu w celu analizy całej sprawy i podjęcia odpowiednich kroków w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Spotkanie jest możliwe w siedzibie kancelarii lub on-line

Odpowiedź nr 2 z dnia 2 lutego 2024 08:49 Zmodyfikowano dnia: 2 lutego 2024 08:49 Obejrzało: 30 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.