Pytanie z dnia 15 lutego 2017

Dzień dobry, czy mogę sprzedać przepisany na mnie dom (który jest zdecydowanie za duży), jeśli ojciec ma zapisane w akcie notarialnym dożywotnią służebność jego części? Zaznaczę, że planuję z narzeczonym budowę o połowę mniejszego domu, gdzie tata miałby zapewnione miejsce.

Dzień dobry, dom może Pan sprzedać, ale jeśli w KW będzie wpisana służebność, zainteresowanie jego zakupem z pewnością będzie znikome. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska-Ulewicz

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 lutego 2017 16:02:48 Obejrzało: 170 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Szanowna Pani, nie ma przeszkód, aby sprzedać taką nieruchomość. Jest jednak mało prawdopodobne znalezienie nabywcy na nieruchomość obciążoną służebnością mieszkania. Z poważaniem, Izabela Jaworska-Turla radca prawny

Odpowiedź nr 2 z dnia 15 lutego 2017 16:24:23 Obejrzało: 168 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Szanowna Pani, w pierwszej kolejności pragnę zauważyć, iż obciążenie nieruchomości służebnością osobistą nie stanowi przeszkody prawnej do sprzedaży tej nieruchomości. Z praktycznego punktu widzenia może istnieć problem ze znalezieniem potencjonalnego kupca, gdyż nikt nie zechce kupić nieruchomości, w którym ma prawo mieszkać inna osoba. Ponadto można stwierdzić, że służebność obciążająca nieruchomość obniża jej wartość rynkową. Zostało wskazane, że ojciec zamieszka z Panią w nowej nieruchomości więc istnieje inna możliwość. W pierwszej kolejności należy znieść służebność, która obciąża nieruchomość jeżeli taka będzie wola Pani ojca. Wraz ze zniesieniem służebność nieruchomość będzie bardziej atrakcyjna dla potencjonalnego nabywcy. Przechodząc do szczegółów do zniesienia służebności dochodzi w drodze oświadczenia osoby, na rzecz której została ustanowiona służebność - w Pani przypadku tą osobą jest ojciec. Zgodnie z art. 246 Kodeksu cywilnego (dalej "kc")§ 1. Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej. § 2. Jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej. W związku z tym, w celu zniesienia służebności Pani ojciec musi złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się służebności ustanowionej na jego rzecz w akcie notarialnym (należy dokładnie wskazać akt notarialnym, dane notariusza, data sporządzenia oraz numer repertorium). Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności nie wymaga formy aktu notarialnego, jednak do wykreślenia tego prawa z księgi wieczystej potrzebnym będzie co najmniej dokument z podpisem notarialnie poświadczonym. Wynika to z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, który stanowi, że wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. Mając to na uwadze najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się służebności złożyć w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Takie oświadczenie należy złożyć do sądu rejonowego (właściwym wydziałem jest wydział ksiąg wieczystych, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości) wraz z Pani wnioskiem o wykreślenie służebności. We wniosku proszę koniecznie podać numer księgi wieczystej nieruchomości. Wraz z uprawomocnieniem się postanowienia sądowego Pani nieruchomość będzie wolna od służebności. Podsumowując: 1. można sprzedaż nieruchomość z obciążeniem służebności osobistej (sprzedaż będzie utrudniona), 2. lepszym rozwiązaniem jest zniesienie obciążenia nieruchomości poprzez zrzeczenie się przez Pani ojca służebności osobistej, 3. wraz z dokonaniem wykreślenia służebności z księgi wieczystej będzie łatwiej sprzedać nieruchomość. Dodam jeszcze tylko, że na podstawie kc istnieją inne możliwości zniesienia bądź wygaśnięcia służebności osobistej jednak nie mają zastosowania do przedstawionego stanu faktycznego. Z poważaniem, Marcin Gebel radca prawny

Odpowiedź nr 3 z dnia 15 lutego 2017 17:28:36 Zmodyfikowano dnia: 15 lutego 2017 22:32:56 Obejrzało: 167 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.