Pytanie z dnia 16 maja 2018

Czy przysługuje mi urlop wypoczynkowy? Zostałam powołana na stanowisko prezesa zarządu aktem notarialnym, przy zakładaniu spółki. Nie zostały ze mną zawarte inne umowy, poza powołaniem. Co w takim razie z urlopem wypoczynkowym?

Urlop wypoczynkowy Pani nie przysługuje ponieważ wiąże Panią ze spółka jedynie stosunek organizacyjny obejmujący pełnienie funkcji członka zarządu ( prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja). Prawo do urlopu wynika wprost ze stosunku pracy gdy członek zarządu jest zatrudniony na umowę o pracę lub z zapisów umowy menedżerskiej. W przypadku braku zawarcia umowy o pracę lub umowy menedżerskiej, prawa i kompetencje członka zarządu jak i jego obowiązki wobec spółki i jej organów wynikają wyłącznie z KSH oraz aktów wewnętrznych spółki tj. umowy spółki, regulaminu zarządu czy treści uchwały o powołaniu. W przypadku braku zapisów jak i ich nieprecyzyjności czy znikomości członek zarządu ma sporą swobodę w kształtowaniu sposobu pełnienia funkcji członka zarządu. Dlatego też w Pani sytuacji gdy umowa spółki nie reguluje zagadnienia niejako "przerwy" w pełnieniu funkcji członka zarządu ze względu na korzystanie z wypoczynku jak i nie ma innych aktów wewnętrznych regulujących tę kwestię może Pani sama postanowić o korzystaniu z "urlopu". W takim przypadku powinna Pani zadbać, aby Pani nieobecność nie wpłynęła na niezakłócone działanie spółki ( np. udzielając stosownego pełnomocnictwa na czas nieobecności) oraz powinna Pani poinformować o tym radę nadzorczą ( jeżeli taka jest) lub wspólników spółki.

Odpowiedź nr 1 z dnia 17 maja 2018 11:14:30 Zmodyfikowano dnia: 17 maja 2018 11:14:30 Obejrzało: 75 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Jeśli wykonuje Pani funkcję prezesa zarządu na podstawie powołania to nie przysługuje Pani urlop wypoczynkowy.

Odpowiedź nr 2 z dnia 17 maja 2018 13:22:57 Zmodyfikowano dnia: 17 maja 2018 13:22:57 Obejrzało: 73 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.