Pytanie z dnia 12 października

Czy można żądać w urzędach publicznych (szkoły,urzędy,przychodnie,itp) i czy ma podstawę prawną wywieszone na drzwiach UCS .....................Warszawa, żądanie:
"Na terenie UCS,z uwagi na poszanowanie praw osób trzecich,w tym praw pacjentów,obowiązuje zakaz fotografowania,filmowania i utrwalania dźwięku personelu medycznego,pacjentów,studentów,wykładowców oraz innych osób tam przebywających bez pisemnej zgody Władz UM,oraz bez pisemnej zgody osoby,której wizerunek czy głos ma być utrwalany.Podstawa: art.23 kc;art 20 ust.1 ustawy z 6.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019 z dnia 2019.06.17 z póź.zm.)"

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.