Czy można odciąć lokatorom gaz z powodu zadłużenia?

Pytanie z dnia 18 maja

CZY mogę zakrecic bez zadnych konsekwencji lokatorom gaz którzy nie placa za media oraz czynsz .

Dzień dobry. Nie może Pan czegoś takiego zrobić bez konsekwencji. Odcięcie lokatorom dostępu do gazu naraża Pana na ryzyko odpowiedzialności karnej. Z art. 191 § 1a kodeksu karnego wynika bowiem, że ten, kto w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (w tym wypadku - zmuszenia do opuszczenia mieszkania) stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego (tutaj takim zachowaniem byłoby odcięcie gazu), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odpowiedź nr 1 z dnia 18 maja 2021 14:06 Zmodyfikowano dnia: 18 maja 2021 14:06 Obejrzało: 26 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Sz.P Nie albowiem taki czyn stanowi przestępstwo. Art. 191 Kodeksu karnego § 1.Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. § 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego. z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Odpowiedź nr 2 z dnia 18 maja 2021 18:50 Zmodyfikowano dnia: 18 maja 2021 18:50 Obejrzało: 26 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.