Czy mogę się wycofać ze składanych zeznań na policji jako świadek?

Pytanie z dnia 30 września

Witam. Czy mogę się wycofać ze składanych zeznań na policji jako świadek i teraz na sprawie w sądzie sądzie, czy mogę to odmówić że nie chce w tym wszystkim już uczestniczyć?

Witam, przede wszystkim świadek przed przystąpieniem do przesłuchania zostaje poinformowany o swoich prawach i obowiązkach m.in. zostaje poinformowany o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oraz że świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie jeżeli udzielenie odpowiedzi może narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. W niniejszej sprawie istotne jest rozważenie czy zmiana zeznań będzie istotna dla toczącego się postępowania oraz nie narazi Pana na odpowiedzialność karną, a także w przypadku decyzji o zmianie zeznań podanie przyczyny ich zmiany. Niestety jako świadek nie może Pan odmówić uczestnictwa w toczącym się postępowaniu, chyba że jest Pan osobą najbliższą dla oskarżonego.

Odpowiedź nr 1 z dnia 30 września 2022 11:17 Zmodyfikowano dnia: 30 września 2022 11:17 Obejrzało: 153 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. Nie, świadek nie ma takich uprawnień. Świadek może tylko odmówić składania zeznań albo odmowy odpowiedzi na pytanie (jeżeli spełnione zostały przesłanki ustawowe). Każda zmiana zeznań może się natomiast wiązać z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 2 z dnia 30 września 2022 12:41 Zmodyfikowano dnia: 30 września 2022 12:41 Obejrzało: 149 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.