Pytanie z dnia 17 grudnia 2016

Czy jak mam rozdzielczosc majatkowa,czy po ssmierci meza przysluguje mi emerytura po mezu

W pani przypadku pozostaje kwestia rozpoznania prawa do renty rodzinnej. Art. 70 [Uprawnienia wdowy i wdowca] [Orzeczenia: 6] [Praktyczne wyjaśnienia: 1] 1. Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli: [Orzeczenia: 3] 1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo [Orzeczenia: 1] 2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. [Orzeczenia: 3] [Praktyczne wyjaśnienia: 1] 2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2. [Orzeczenia: 57] 3.3) Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. [Orzeczenia: 3] 4. Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w ust. 1 lub 2 i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej: 1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża; 2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża. 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wdowca. Rozdzielność majątkowa nie ma znaczenia dla oceny prawa do renty rodzinnej. "wspólność małżeńska" nie ustaje przez to, że małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową. Tak uzasadnił Sąd Najwyższy swoją uchwałę z 26 października 2006 r. (sygn. akt III UZP 3/06)

Odpowiedź nr 1 z dnia 17 grudnia 2016 12:40:22 Obejrzało: 143 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: art. 70 tej ustawy: Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli: 1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo 2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. 2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2. 3. 3 Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. Zgodnie z powyższym jeżeli spełnia Pani powyższe warunki ma Pani prawo do renty męża. Jeżeli chodzi o rozdzielność majątkową to orzecznictwo przyjmuje, że wspólność majątkowa nie ustaje przez to, że małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową. Ciężar dowodu niepozostawania w tej wspólności spoczywa na organie rentowym.

Odpowiedź nr 2 z dnia 17 grudnia 2016 12:42:57 Obejrzało: 143 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.