Czy dziennikarz ma dostęp do akt umorzonej sprawy karnej?

Pytanie z dnia 14 kwietnia

Czy dziennikarz ma dostęp do akt umorzonej sprawy karnej? PIS miało to zmienić ale nigdzie nie mogę się doszukać.

można próbować

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 kwietnia 2022 11:38 Zmodyfikowano dnia: 15 kwietnia 2022 11:38 Obejrzało: 128 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Ma Pani/Pan z pewnością na myśli art. 156 § 5b kodeksu postępowania karnego, na podstawie, którego § 1 stosuje się także do zakończonych postępowań przygotowawczych. Art. 156 § 1 k.p.k. zawiera krąg podmiotów, które mogą zapoznać się z aktami sprawy. Jest w nim także mowa o udostępnianiu akt osobom, którym prezes sądu wyrazi na to zgodę. Wprowadzenie § 5b do kodeksu, spowodowało, że jeżeli prokurator nie wyrazi zgody na zapoznanie się z aktami np. dziennikarzowi, to nie służy na to żaden środek odwoławczy. Stan prawny sprzed nowelizacji powodował, że zainteresowany występował o taki dostęp w trybie dostępu do informacji publicznej, a odmowa dostępu, otwierała prawo do złożenia odwołania, przez co rosły szanse na zapoznanie się z aktami postępowań umorzonych.

Odpowiedź nr 2 z dnia 18 kwietnia 2022 21:06 Zmodyfikowano dnia: 18 kwietnia 2022 21:06 Obejrzało: 106 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.