Co zrobić gdy pracodawca nie zastosowała się do wyroku SP.

Pytanie z dnia 11 maja 2023

Pracodawca nie wykonał wyroku sądu pracy; nie przywrócił mnie do pracy.
ZUS odmawia wypłaty zasiłku macierzyńskiego bo nie jestem zgłoszona do ubezpieczeń.
Jak sprawić by pracodawca wykonał wyrok i nie byl wciąż bezkarny?

Szanowna Pani. Czy zgłosiła Pani gotowość do powrotu do pracy? Jeżeli pracodawca odmawia przywrócenia do pracy możliwe są następujące rozwiązania: a) zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy; b) wystąpienie do Sądu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej (taki wniosek składa się do sądu pracy właściwego dla pracodawcy albo w sądzie pracy, w którego praca jest, była lub miała być wykonywana) - we wniosku wnosi się o zobowiązanie pracodawcy (czyli dłużnika) do przywrócenia do pracy w określonym czasie, a jeżeli do tego nie dojdzie nałożenia grzywny. Istnieje także możliwość postępowania na drodze karnej. W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji. Z poważaniem, radca prawny Katarzyna Zalewska

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 maja 2023 08:55 Zmodyfikowano dnia: 15 maja 2023 08:55 Obejrzało: 83 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.