Radca prawny Piotr Bazyluk, Olsztyn
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Piotr BazylukRadca prawny

Lege Artis Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wyszyńskiego 15/3, 10-900 Olsztyn

Specjalizuję się w obsłudze podmiotów gospodarczych, sprawach odszkodowawczych i rozwodowych. Wraz z pracownikami i współpracownikami nasza Kancelaria koncentruje się na każdej sprawie. Procesy sądowe to nasza codzienność, w której czujemy się wyśmienicie. Nie każda sprawa jednak musi kończyć się na sali sądowej, dlatego też dokonujemy dokładnej analizy każdej sprawy naszych Klientów. Prowadziłem wiele spraw dotyczących dochodzenia odszkodowań za wypadki komunikacyjne, za uszkodzenia ciała w wypadku, za śmierć osoby bliskiej, za błąd medyczny, za poślizgnięcie się, upadek, za wypadek w gospodarstwie rolnym. Dochodzę zwrotu poniesionych kosztów leczenia. Umiejętnie pomagam firmom w każdym stadium rozwoju. Obsługuję zarówno spółki akcyjne, spółki z o.o. jak i inne podmioty gospodarcze. Moją siłą jest też zespół kompetentnych specjalistów, których dobieram sobie do współpracy.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe
Rekomendacje: Posiadam rekomendację wielu podmiotów w tym: spółek: ASISTANS 24 sp. z o.o, TC BROKER sp. z o.o., Agencji Ochorny Piorun M. Oleś, M. Burdalski spółka jawna, DKS POLSKA sp. z o.o. oraz osób fizycznych, http://www.leas.pl/grafika/rekomendacje/komec.jpg; http://www.legeartis.olsztyn.pl/grafika/rekomendacje/piorun.jpg

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 3 opinie

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
130,0 zł + 23% VAT
TAK
20%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15

Sprawy przeprowadzone

 • Sprawy ubezpieczeniowe (12)
  • Prowadziłem sprawę dotyczącą zadośćuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym. Sprawa zakończyła się podpisaniem ugody sądowej.
  • Reprezentowałem Powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskie.
  • Doprowadziłem do ugody w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek wypadku komunikacyjnego. Ugodzona kwota w pełni usatysfakcjonowała Klienta.
  • Prowadziłem sprawę o wypłatę zadośćuczynienia za śmierć syna i brata.
  • Reprezentowałem powódkę w procesie o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek wypadku samochodowego w postepowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie.
  • Reprezentowałem Powodów w sprawie przeciwko zakładowi ubezpieczeń z tytułu szkód i krzywd jakie ponieśli powodowie wskutek wypadku samochodowego. Sprawa zakończyła się zawarciem ugody z zakładem ubezpieczeń, u którego polisę OC posiadał sprawca wypadku.
  • Reprezentowałem powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wskutek urazu kręgosłupa szyjnego oraz urazu psychicznego spowodowanego wypadkiem samochodowym.
  • Reprezentowałem powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wskutek poślizgnięcia się na oblodzonej i nie posypanej piaskiem powierzchni.
  • Reprezentowałem powoda w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć siostry.
  • Reprezentowałem powodów w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć córki zmarłej wskutek obrażeń doznanych w wypadku komunikacyjnym.
  • Wygrałem sprawę dotyczącą odszkodowania za uszkodzenie pojazdu, przez dziecko pozostające pod opieką osoby trzeciej. Zakład Ubezpieczeń poczatkowo odmówił wypłaty odszkodowania w całości. Sąd Rejonowy przychylił się jednak do argumentacji powoda, którego reprezentowałem i zasądził odszkodowanie w pełnej wysokości.
  • Uzyskałem kilkanaście tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez Klietna krzywdę, którą poniósł wskutek wypadku komunikacyjnego. Sprawa była o tyle ciekawa, że skupiała się głównie na doznaniach i odczuciach psychicznych poszkodwanego.
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (8)
  • Wielokrotnie uzyskiwałem wyroki z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka, alimentów na dzieci i małżonka.
  • Wyrok w sprawie o podwyższenie alimentów toczącej się przed Sądem Rejonowym w Ostródzie, w której reprezentowałem pozwaną. Rozstrzygnięcie Sądu w pełni usatysfakcjonowało Klientkę.
  • Prowadziłem sprawę dotyczącą próby ograniczenia władzy rodzicielskiej ojcu nad jego małoletnimi dziećmi. Władza rodzicielska nie została naszemu Klientowi ograniczona.
  • Reprezentowałem powodów (małoletnie dzieci) w sprawie o podwyższenie alimentów.
  • Wygrałem sprawę klientki, której partner domagał się uchylenia obowiązku alimentacyjnego toczącą się przed Sądem Rejonowym. Sąd w pełni podzielił argumentację strony pozwanej i oddalił powództwo w całości. Wydane orzeczenie usatysfakcjonowało naszą Klientkę, gdyż otrzymuje ona alimenty w dotychczasowej wysokości.
  • Prowadziłem sprawę o ustalenie ojcostwa i alimenty. Orzeczenie zapadłe przed Sądem w pełni ustasfakcjonowało naszego Klienta.
  • Reprezentowałem pozwanego - ojca. Powódka wnosiła o rozwiązanie małżeństwa z winy pozwanego, jednak ostatecznie udało się zakończyć sprawę rozwodową bez orzekana o winie. Nadto sąd zasądził na rzecz małoletnich dzieci stron alimenty w akceptowalnej przez naszego Klienta wysokości.
  • Doprowadziłem do uchylenie obowiązku alimentacyjnego powoda względem jego uczącej się, pełnoletniej córki.
 • Majątek i Podatki (3)
  • Reprezentowałem przed Sądem Rejonowym wnioskodawczynię w sprawie o podział majątku. Rozprawa trwała ponad 4 godziny, nie mniej jednak udało się na niej ustalić korzystne okoliczności dla wnioskodawczyni.
  • Prowadziłem sprawę dotycząca żądania przez Klienta zwrotu ceny zakupionego przez niego pojazdu oraz dodatkowych, poniesionych przez niego kosztów. Kupiony pojazd obarczony był wadą w postaci cofniętego licznika. Sprzedawca zwrócił cenę zakupu oraz część poniesionych przez Klienta kosztów.
  • Prowadziłem proces o uznanie czynności prawnej dokonanej pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią za bezkuteczną. W tym postępowaniu dłużnik darował cały swój majątek na rzecz osoby bliskiej, uniemożliwiając tym samym prowadzenie skutecznej egzekucji. Ostatecznie wierzytelność w wysokości prawie 80.000,00 zł została wyegzekwowana w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Praca (2)
  • Reprezentowałem powoda przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dotyczącej odszkodowania za niewypłacone pracownikowi (kierowcy zawodowemu) ryczałty za noclegi poza granicami kraju.
  • Wygrałem sprawę, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił uznania za wypadek przy pracy doznanego przez naszego Klienta zawału mięśnia sercowego. Był on kierowcą zawodowym a do zawału serca doszło w czasie jazdy samochodem. Sąd Okręgowy podzielił naszą argumentację i uznał to zdarzenie za wypadek przy pracy.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (2)
  • Wielokrotnie reprezentowałem przedsiębiorców zarówno w procesach sądowych o zapłatę.
  • Prowadziłem w imieniu swojego Klienta negocjacje biznesowe z jedną z największych firm drobiarskich w województwie warmińsko-mazurskim.
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (2)
  • Od wielu lat obsługuję spółki prawa handlowego w pełnym zakresie, w tym spółki z kapitałem zagranicznym.
  • Reprezentowałem Spółkę Akcyjną przed Urzędem Kontroli Skarbowej .
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (2)
  • Korzystny wyrok w sprawie o zapłatę, w której reprezentowałem pozwaną spółkę akcyjną. Powództwo zostało oddalone w całości. Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Elblągu.
  • prowadziłem z sukcesem sprawę przeciwko członkom zarządu społki - za jej zobowiązania. Zadłużona spółka nie posiadała żadnego majątku, a egezkucja okazała się bezskuteczna. Teraz wierzyciel będzie mógł zaspokoić się z majątków osobistych członków zarządu.
 • Spadki i testamenty (1)
  • Reprezentuję swoich klientów we wszystkich postępowaniach spadkowych.
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • Przeprowadziłem skutecznie wiele spraw z zakresu prawa odkoszowawczego, w szczególności sprawy te dotyczyły odszkodowań za wypadki ,odszkodowań za śmierć osoby bliskiej.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (1)
  • Specjalizuję się w sporządzaniu umów cywilnoprawnych
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Posiadam praktykę w prowadzeniu spraw pracowniczych, w tym o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Inne
 • Nieruchomości
 • Inne

Publikacje zobacz wszystkie

WYPADEK PRZY PRACY – URAZ A ISTNIEJĄCE SCHORZENIE SAMOISTNE PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wy...

Zmiany w umowach o pracę na okres próbny od 22 lutego 2016

Od dnia 22 lutego 2016 roku zmianie ulegną przepisy kodeksu pracy dotyczące rodzajów umów o pracę i zasad ich zawierania. Po nowelizacji obowiązywać będą inne zasady zawierania umów o pracę na okres próbny.  ...

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo mily i doświadczony prawnik, szybko i szczegółowo odpowiedzial na moje pytania. Bardzo serdecznie polecam!

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Z czystym sumieniem mogę polecić, Pana Mecenasa Piotra Bazyluka !! Bardzo profesjonalne podejście do sprawy. Zawsze pomocny, serdeczny, skrupulatny, zaangażowany, miły i sympatyczny .

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pan Mecenas okazał się osobą traktującą swoją pracę bardzo rzetelnie i profesjonalnie. Zawsze przygotowany, skrupulatny, zaangażowany i dyspozycyjny. Bardzo dokładnie przygotowywał mnie do każdej rozprawy. W Sądzie, pomimo wysokiej kultury osobistej, zdecydowany i stanowczy. Natomiast w stosunku do mnie bardzo serdeczny i wspierający w tym trudnym dla mnie okresie.

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 1)