Radca prawny Paweł Kijewski, Koszalin

Ocena

4,7
Dodaj opinię

Paweł KijewskiRadca prawny

(Od 2009)
Legal Services Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kijewski
Odpowiada w ciągu 11 godzin
ul. Szczecińska 8-10/28, 75-135 Koszalin
Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
Rekomendacje: Stowarzyszenie Aperto w Koszalinie Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
Inne uwagi: Prowadzona przeze mnie Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego i prawa pracy.

Ocena prawnika

 (4,7 na 5 gwiazdek), 10 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
120,0 zł + 23% VAT
TAK
20%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 18

Sprawy przeprowadzone

 • Nieruchomości (3)
  • Sporządzałem dla Klienta odpowiedz na pozew i konsultowałem z Klientem sprawę toczącą się przed Sądem Rejonowym w Warszawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sprawa w pełni została zakończona po myśli mojego Klienta.
  • Sporządzałem dla Klientki wniosek do Sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości lokalowej. Sprawa została w pełni zakończona po myśli mojej Klientki.
  • Reprezentowałem Klientkę przed Sądem w sprawie o eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Sąd oddalił pozew o eksmisję i Klientka nie została eksmitowana z tego lokalu.
 • Spadki i testamenty (2)
  • Reprezentowałem Klientkę w sprawie o zapłatę zachowku. Sprawa zakończyła się po myśli Klientki.
  • Reprezentowałem Klientkę w postępowaniu przed Sądem i komornikiem w sprawie o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej spadkodawczyni ( matce). W wyniku przeprowadzonego postępowania Klientka nie musiała odpowiadać względem Banku za długi spadkowe pozostawione przez jej matkę w spadku.
 • Podatki (kontakty z urzędami) (2)
  • Kilkakrotnie występowałem w imieniu swojego Klienta ( instytucji samorządowej) z wnioskami do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych. Interpretacja podatkowa przepisów prawa podatkowego przedstawiona przeze mnie w w/w wnioskach była w pełni podzielana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
  • Wydawałem na zlecenie moich Klientów opinie w zakresie prawa podatkowego, w których zawarte wnioski i interpretacje prawa podatkowego były później podzielane przez organy podatkowe w tym przez Ministra Finansów, w wydawanych przez te organy interpretacjach prawa podatkowego.
 • Praca (1)
  • Reprezentowałem swoich klientów przed Sądem w sprawach pracowniczych m.in. o ukaranie karą porządkową i o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa pracy. Sprawy zostały zakończone w drodze zawartych przed Sądem ugód sądowych uwzględniających w sposób satysfakcjonujący dla moich Klientów ich interesy.
 • Sprawy bankowe (1)
  • Reprezentowałem swojego klienta przed Sądem Okręgowym w Koszalinie w sprawie o zapłatę z tytułu wypowiedzianej umowy kredytu denominowanego w walucie obcej - franku szwajcarskim zawartej z Getin Noble Bankiem S.A. Sąd w całości oddalił powództwo. Mój Klient nie musi spłacać należności z tytułu umowy kredytu denominowanego frankiem szwajcarskim.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (1)
  • Reprezentowałem swoich Klientów w sprawach przed Sądami i organami egzekucyjnymi ( komornikami) o zapłatę nie uiszczonych na ich rzecz przez kontrahentów należności z tytułu wykonywanych usług, zawartych umów dzierżawy, najmu itp. Sprawy zakończyły się zasądzeniem i wyegzekwowaniem nie zapłaconych należności.
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • Reprezentowałem Klientów w sprawach toczących się przed Sądami przeciwko firmom ubezpieczeniowym o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu szkód wyrządzonych im w związku z zaistniałymi wypadkami komunikacyjnymi. Sprawy zakończyły się rozstrzygnięciami Sądu korzystnymi dla moich Klientów.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (1)
  • Konsultowałem i sporządziłem dla swoich Klientów ponad 200 umów, opinii, regulaminów i innych aktów prawnych obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane z prawem cywilnym, prawem zamówień publicznych, prawem budowlanym, prawem pracy, prawem autorskim, prawem własności intelektualnej ( na wykonanie oprogramowania komputerowego), prawem podatkowym.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki)
 • Majątek i Podatki
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka odpowiedź

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka odpowiedz

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybko i na temat ,bardzo pomógł

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
polecam,ale miałem propozycję tylko odpłatnie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Prawnik odpowiedział na moje pytanie krótko i zadowalająco. Najważniejsze, że bez opłat. Pozdro ....

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 232)