Radca prawny Joanna Rymarowicz, Poznań
PREMIUM

Ocena

4,9
Dodaj opinię

Joanna RymarowiczRadca prawny
(Od 2012)

Joanna Rymarowicz Radca Prawny
Odpowiada w ciągu 24 godzin Otwarty na nowych klientów Oferuje bezpłatną konsultację
ul. os. Lecha 16/57, 61-293 Poznań
ul. Biuro ul. Kramarska 7/2, 61-765 Poznań

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości, a także w sprawach dotyczących bankowych kredytów mieszkaniowych indeksowanych w CHF. Mam doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych o zapłatę: czynszu , wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o nakłady na nieruchomości, o zachowek, zadatek. Prowadziłam również sprawy o zasiedzenie, o wydanie nieruchomości, również lokali mieszkalnych, o ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, stwierdzenie istnienia umowy. Posiadam duże doświadczenie w postępowaniu administracyjnym dotyczącym procesu budowlanego tj. decyzje o warunkach zabudowy, zatwierdzenie projektu budowlanego, pozwolenie na budowę, lokalizacja zjazdu itp. Ponadto zajmuję się także doradztwem w przygotowywaniu umów, negocjacjami biznesowymi, mam doświadczenie w mediacjach. Udzielam pomocy przy składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, pomagam także w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, spadkowego.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 35 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
100,0 zł + 23% VAT
TAK
10%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 18

Sprawy przeprowadzone

 • Nieruchomości (3)
  • Reprezentowałam właściciela nieruchomości, który pomimo rozwiązania umowy dzierżawy nie mógł korzystać z nieruchomości. Były dzierżawca nie chciał opuścić nieruchomości. Właściciel odzyskał posiadanie nieruchomości oraz wygrał sprawę o zapłatę za bezumowne korzystanie.
  • Rozwiązanie sporu pomiędzy właścicielem lokalu mieszkalnego, a najemcą w formie ugody sądowej co zapobiegło eksmisji i obniżyło koszty sądowe dla stron postępowania
  • Reprezentacja współwłaścicieli nieruchomości w postępowaniu o zniesienie współwłasności. Sporządzenie umowy regulującej sposób korzystania z nieruchomości - quoad usum. Negocjacje w sprawie zniesienia współwłasności na drodze ugody pozasądowej.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (3)
  • Sporządzenie projektu umowy o roboty budowlane, generalne wykonawstwo itp. pomoc w negocjacjach warunków umowy.
  • Sporządzenie umowy najmu lub najmu okazjonalnego wraz z wzorem oświadczeń najemcy i protokołem zdawczo - odbiorczym, udział w czynności wydania nieruchomości.
  • Opinia prawna nt. umowy deweloperskiej, wskazanie zagrożeń dla nabywcy nieruchomości, propozycja zapisów umów ostatecznych, projekt umowy przedwstepnej.
 • Inne (2)
  • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku handlowo-usługowego przy sprzeciwie sąsiadów i przeważającej funkcji mieszkaniowej nieruchomości sąsiednich.
  • Uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości rolnej - decyzja Dyrektora Generalnego KOWR.
 • Sprawy bankowe (2)
  • Bank zaniżył wysokość kwoty zwrotu z tytułu prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, pomogłam klientowi banku odzyskać należna mu kwotę.
  • Bank dokonał cesji wierzytelności z tytułu kredytu na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, a postępowanie egzekucyjne nie zostało umorzone. Pomogłam klientowi banku ustalić z FS prawidłową kwotę długu, zawrzeć ugodę i zakończyć postępowanie egzekucyjne, co znacznie obniżyło koszty spłaty zadłużenia.
 • Spadki i testamenty (1)
  • Żądanie zapłaty zachowku od osoby, która otrzymała darowiznę od spadkodawcy. Pomoc w ustaleniu wysokości roszczenia.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Praca
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki)
 • Zamówienia Publiczne
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka i zwiezla odpowiedź na zadane pytanie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka i zwiezla odpowiedź na zadane pytanie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Merytoryczna, miła rozmowa. Otrzymałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Polecam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo szybka pomoc i przedstawienie podejścia z wielu pomocnych perspektyw

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybko. Sprawnie. Konkretnie. Z zaangażowaniem.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 151)