Radca prawny Daniel Jurewicz, Gdańsk
PREMIUM
Dodaj opinię

Daniel JurewiczRadca prawny
(Od 2013)

Kancelaria Sukurs Radca Prawny Daniel Jurewicz
Otwarty na nowych klientów
ul. Oriona, 80-299 Gdańsk
ul. Kręta 4, 81-575 Gdynia

Założyciel Kancelarii, od 2010 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Zdał państwowy egzamin zawodowy uzyskując tytuł Radcy Prawnego (nr wpisu GD/GD/2466). W pracy Radcy Prawnego wykorzystuje doświadczenie zdobyte w toku aplikacji, ale też doświadczenie z pracy w jednej z największych kancelarii radcowskich w Olsztynie. Przede wszystkim jednak korzysta z doświadczenia zdobytego w kilkuletniej pracy jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Doświadczenie to pozwoliło poznać system pracy sędziego i sposób podejmowania przez niego rozstrzygnięć, co bezpośrednio przekłada się na podejmowane działania dla dobra klienta. Kancelaria oferuje usługi w jednorazowych sprawach klientów, ale również w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Priorytetem kancelarii jest kompleksowa dbałość o bezpieczeństwo prawne jej klientów. W tym celu przeprowadzana jest szczegółowa analiza sprawy (w oparciu o umowy, kontrakty itp.).

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe
Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
Inne uwagi: Celem powstania kancelarii było świadczenie najwyższej jakości usług prawnych. Kancelaria dba o zapewnienie swoim klientom niezbędnych w ich działalności rozwiązań prawnych. Podstawowym atutem Kancelarii Sukurs jest kilkuletnie doświadczenie zawodowe Radcy Prawnego Daniela Jurewicza, które zdobywał przede wszystkim pełniąc obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Doświadczenie to pozwoliło poznać system pracy sędziego i sposób podejmowania przez niego rozstrzygnięć, co bezpośrednio przekłada się na podejmowane działania dla dobra klienta. Kancelaria oferuje usługi w jednorazowych sprawach klientów, ale również w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Priorytetem kancelarii jest kompleksowa dbałość o bezpieczeństwo prawne jej klientów. W tym celu przeprowadzana jest szczegółowa analiza sprawy (w oparciu o umowy, kontrakty itp.) i poszukiwanie najdogodniejszych rozwiązań prawnych. W sprawach indywidualnych osób fizycznych a zwłaszcza w sprawach rodzinnych zachowujemy szczególną ostrożność i poufność oraz tajemnicę zawodową. Podejmujemy działania z troską o klienta - w sporach rodzinnych i opiekuńczych – szczególnie dbamy o dobro małoletnich dzieci. Relacje z klientem biznesowym staramy się budować na zasadach partnerskich, w oparciu o poufność, aby poznać możliwie najdokładniej specyfikę działalności i potrzeb klienta.

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
TAK
15%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 17
9 - 17
9 - 17
9 - 17
9 - 17

Sprawy przeprowadzone

 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (4)
  • wielokrotnie prowadziłem sprawy rozwodowe klientów, którzy domagali się orzeczenia winny współmałżonka (powody różnorodne: alkoholizm, przemoc psychiczna, zdrada, narkotyki, hazard, oszustwa finansowe - w tym zadłużenie komornicze),
  • prowadziłem sprawy sądowe klientów dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem - reprezentowałem zarówno rodzica, który domaga się ustalenia kontaktów z dzieckiem, które mieszka z drugim rodzicem, ponadto reprezentowałem rodzica, który broni się w sądzie przed zbyt szerokim zakresem kontaktów
  • prowadziłem sprawy związane z alimentami - reprezentowałem klientów, którzy domagali się w ogóle alimentów, gdyż drugi rodzic nie łoży na dziecko (ukrywa swój dochód) oraz klientów, którzy chcą podwyższenia alimentów (w przypadku, gdy drugi rodzic zaniżał dochód), prowadziłem sprawy klientów, którzy bronili się przed zasądzeniem alimentów (najczęściej rodzic zawyżał koszty utrzymania dziecka)
  • reprezentowałem klientów w sprawach o ustalenie ojcostwa, w sytuacji, gdy potencjalny ojciec dziecka nie uznawał swojego ojcostwa, nie chciał płacić alimentów i kosztów związanych z porodem
 • Spadki i testamenty (1)
  • pomoc w ustaleniu kręgu spadkobierców, reprezentowanie Klientów w sprawach o nabycie spadku, dział spadku
 • Praca (1)
  • reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych, sporządzanie opinii prawnych oraz bieżącego doradztwo w tematyce prawa pracy, formułowanie projektów umów z pracownikami (w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych umów cywilnoprawnych związanych ze stosunkiem pracy), redagujemy projektów aktów wewnętrznych z zakresu prawa pracy (regulaminy, itp.), doradztwo w materii określania reguł wynagradzania kadry menedżerskiej oraz sporządzanie projektów dokumentów w tym zakresie (uchwały, regulaminów, umowy)
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych, sporządzanie opinii prawnych oraz bieżącego doradztwo w tematyce prawa pracy, formułowanie projektów umów z pracownikami (w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych umów cywilnoprawnych związanych ze stosunkiem pracy), redagujemy projektów aktów wewnętrznych z zakresu prawa pracy (regulaminy, itp.), doradztwo w materii określania reguł wynagradzania kadry menedżerskiej oraz sporządzanie projektów dokumentów w tym zakresie (uchwały, regulaminów, umowy)
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (1)
  • sporządzanie i opiniowanie umów
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • doradztwo i reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sporach dotyczących ich bieżącej działalności
 • Nieruchomości (1)
  • doradztwo i reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących nieruchomości w tym m.in. opiniowanie umów, sprawy o zasiedzenie, o sprostowanie ksiąg wieczystych

Mogę pomóc również przy tych sprawach

Publikacje zobacz wszystkie

Rozwód - instrukcja obsługi.

Decyzja o rozwodzie zapadła, i co dalej… Rozwód i kwestie, z tym związane to temat rzeka. Nie sposób jednym wpisem objąć wszystkiego, co jest związane z rozwodem z prawnego punktu widzenia. Dziś skupmy się na najwa…

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 7)