Radca prawny Bartosz Tomczuk, Kalisz

Ocena

5,0

Podziękowania

3
Dodaj opinię

Bartosz TomczukRadca prawny

(Od 2012)
Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Tomczuk
Odpowiada w ciągu 3 godzin
ul. Aleja Wolności 10/3, 62-800 Kalisz

Działam na terenie całego kraju. Specjalizuję się w prawie gospodarczym, cywilnym: prawie spadkowym, rodzinnym, rzeczowym, zobowiązań oraz prawie karnym. Posiadam wiedzę z zakresu spółek prawa handlowego, dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia, a także prawa upadłościowego. Świadczę pomoc prawną w języku angielskim.

Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych
Inne uwagi: Opłata za prowadzenie sprawy, przygotowanie opinii prawnej, sporządzenie umowy, opracowania projektu pisma procesowego jest ustalana indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. Wynagrodzenie jest ustalane z klientem przed przyjęciem zlecenia.

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 2 opinie

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
40,0 zł + 23% VAT
TAK
50%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8 - 20
8 - 20
8 - 20
8 - 20
8 - 20
8 - 20

Sprawy przeprowadzone

 • Praca (10)
  • Odszkodowania za wypadek przy pracy
  • Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.
  • Reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.
  • Sprawy o przywrócenie do pracy.
  • Reprezentacja w sprawach o naruszenie praw pracowniczych.
  • Sprawy o ciężkie naruszenie obowiązków pracownika.
  • Reprezentacja w sprawach o zapłatę za nadgodziny.
  • Pomoc w sprawach o zakazie konkurencji.
  • Opiniowanie umów o pracę.
  • Tworzenie regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy.
 • Majątek i Podatki (8)
  • Odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach - także pasażerom jadącym ze sprawcą.
  • Odszkodowania dla kierowców, pieszych, rowerzystów, motocyklistów.
  • Odszkodowania za wypadek na ulicy, chodniku, w sklepie, budynku użyteczności publicznej.
  • Odszkodowania za uszkodzony pojazd, utracone korzyści materialne, leczenie.
  • Odszkodowania po śmierci bliskiej osoby.
  • Zadośćuczynienia za doznane cierpienia spowodowane wypadkiem.
  • Sprawy o zapłatę.
  • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego: ochronę własności i posiadania, ustanowienie lub zniesienia służebności
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (6)
  • Prowadzenie spraw rozwodowych, o separację.
  • Pomoc w sprawach o alimenty, podwyższenie, obniżenie alimentów.
  • Reprezentacja w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem.
  • Sprawy o podział majątku.
  • Ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa.
  • Sprawy o zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński.
 • Spadki i testamenty (4)
  • Reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.
  • Sprawy o dział spadku.
  • Pomoc w ustaleniu nieważności testamentu.
  • Sprawy o dochodzenie zachowku.
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (4)
  • Zakładanie i rejestracja spółek.
  • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości.
  • Zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych.
  • Reprezentacja klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe.
 • Inne (3)
  • Odzyskiwanie pojazdów zatrzymanych na przejściu granicznym.
  • Pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów powstałych na gruncie prawa przewozowego.
  • Reprezentacja Klientów przed Sądami i organami administracji publicznej (w tym w szczególności przed Inspekcją Transportu Drogowego) w sporach wynikłych z prowadzenia działalności transportowej.
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (3)
  • Windykacja wynagrodzenia za wykonany przewóz towaru.
  • Dochodzenie odszkodowania od Ubezpieczyciela za uszkodzony towar do którego doszło podczas transportu.
  • Ustalanie zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (3)
  • Zawieranie umów transportowych i rozwiązywanie sporów związanych z wykonaniem takich kontraktów.
  • Przygotowanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym.
  • Przygotowanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (2)
  • Kancelaria zapewnia fachową obsługę podmiotów gospodarczych działających w segmencie rynku usług przewozowych i spedycyjnych, oferując pomoc prawną przy windykacji wynagrodzenia za wykonany przewóz towaru, zawieraniu umów transportowych i rozwiązywaniu sporów związanych z wykonywaniem takich kontraktów, reprezentacją Klientów przed Sądami i organami administracji publicznej (w tym w szczególności przed Inspekcją Transportu Drogowego) w sporach wynikłych z prowadzenia działalności transportowej.
  • Uczestnictwo negocjacyjne w procedurach układowych i naprawczych.
 • Sprawy ubezpieczeniowe (1)
  • Sprawy o świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego.
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • Odszkodowania za błędy medyczne.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Inne
 • Nieruchomości
 • Przestępstwa i wykroczenia
 • Własność intelektualna
 • Podatki (kontakty z urzędami)
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo konkretny rzetelny Radca Prawny.Można polecić swoją sprawę bez częstego chodzenia do kancelarii miły wywiązują się z podjętych spraw. Dziękuję za pomoc w sprawie bez Pana Prawnika nigdy bym nie załatwiła ważnej dla mnie sprawy.Polecam wizyte w kancelarii

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Naprawdę bardzo dobry prawnik , jego porady są naprawdę pomocne , dzięki panu Bartoszowi moja sprawa została załatwiona :)

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 5)