Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Kalisz wyniki wyszukiwania: znaleziono 57 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Tomczuk

Aleja Wolności 10/3, 62-800 Kalisz

Odpowiada w ciągu 3 godzin

Odszkodowania dla kierowców, pieszych, rowerzystów, motocyklistów.

Odszkodowania za wypadek na ulicy, chodniku, w sklepie, budynku użyteczności publicznej.

Odszkodowania za wypadek przy pracy

Odszkodowania za błędy medyczne.

Zawieranie umów transportowych i rozwiązywanie sporów związanych z wykonaniem takich kontraktów.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego: ochronę własności i posiadania, ustanowienie lub zniesienia służebności

Pomoc w sprawach o alimenty, podwyższenie, obniżenie alimentów.

Sprawy o podział majątku.

Uczestnictwo negocjacyjne w procedurach układowych i naprawczych.

Odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach - także pasażerom jadącym ze sprawcą.

Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Rabiega

Starożytna 50-52, 62-800 Kalisz

Skuteczna pomoc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów do Urzędu Skarbowego dot. podatku od spadku.

Wybór formy zatrudnienia, w związku z potrzebą pracodawcy i pracownika w spółce cywilnej.Pomoc przy tworzeniu odpowiedniej umowy o pracę, umowy-zlecenia.

Przygotowanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, zgodnie z wymaganiami kupującego i sprzedającego.

Wygrana sprawa o rozwód z wyłącznej winy męża ( alkoholizm, zaniedbywanie rodziny ).

Skuteczne przeprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, który pozostawił testament.

Przygotowanie Umowy spółki z o.o.

Wygrana sprawa w sądzie o zasiedzenie nieruchomości.

Skuteczne przeprowadzenie w Sądzie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przez najbliższych ( spadkobiercy ustawowi ).

Pomoc w sporządzeniu testamentu.

Skuteczna reprezentacja w Sądzie oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym, uzyskanie nawiązki na rzecz pokrzywdzonego.

Fortuna Szczepaniak i Partnerzy - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz

Pracownik w wieku 55 lat o stażu pracy 35 lat w tym samym zakładzie został zwolniony z powodu rzekomej niskiej wydajności pracy. Wygrałem proces o przywrócenie do pracy

Poszkodowana domagała się kwoty 75.000 zł tytułem zadośćuczynienia z doznaną krzywdę wynikłą z obrażeń ciała w wypadku drogowym i taką kwotę wygrała w procesie sądowym, niezależnie od zaliczki w kwocie 75.000 zł wypłaconą jej przed procesem.

Poszkodowany dochodził zadośćuczynienia w kwocie 1.000.000.zł z tytułu obrażeń ciała w wypadku samochodowy. Sąd przyznał 800.000 zł

Poszkodowana domagała się zadośćuczynienia z tytułu obrażeń ciała w wypadku drogowym w kwocie 930.000 zł sąd przyznał mu z tego tytułu 600.000 zł

Poszkodowany domagał się zadośćuczynienia w kwocie 300.000 zł z tytułu zadośćuczynienia w związku z obrażeniami ciała w wypadku drogowym. Sąd przyznał poszkodowanemu 250.000 zł

Dziadek wydziedziczył wnuki i spadek zapisał siostrzenicom. Wygrałem proces o zachowek, każdy z wnuków otrzymał należne mu świadczenie.

Pozew o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę spowodowaną obrażeniami ciała w wypadku drogowym o zapłatę 1.000.000 zł. W wyniku procesu sądowego uzyskałem dla poszkodowanego zadośćuczynienie z art. 445 par.1 k.c. w wysokości 800.000 zł

Kancelaria Adwokacka

Al. Wolności 17A/24, 62-800 Kalisz

Sprawy karne

Kancelaria Radcy Prawnego

Polna 28/15, 62-800 Kalisz

Sprawy odszkodowawcze, spory z Zakładami Ubezpieczeń, Odszkodowania

Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna

Aleja Wolności 18/5, 62-800 Kalisz

Reprezentacja w sprawie o wstąpienie w stosunek najmu

Obsługa prawna spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawy dotyczące samowoli budowlanej

Obsługa prawna spółek

Wdrożenie RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej

Windykacja należności

Sporządzanie projektów umów o zakazie konkurencji i umów o zachowanie poufności

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie

Prowadzenie sprawy dotyczącej odwołania darowizny

Prowadzenie sprawy dotyczącej zachowku - reprezentacja pozwanego

Królikowski Nowak Adwokacka Spółka Partnerska

Główny Rynek 10/5, Kalisz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego.

Analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych.

Egzekwowanie wierzytelności należności, gospodarczych, administracyjnych.

Sprawy o alimenty, podwyższenie, obniżenie alimentów.

Reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

Sprawy o dział spadku.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowań.

Przekształcenia, rozwiązywanie i likwidacja spółek,

Udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta.

Reprezentacja w postępowaniach z tytułu roszczeń odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna

Aleja Wolności 18/5, 62-800 Kalisz

Poprowadzenie spraw o rozwód z orzekaniem o winie

Obsługa prawna spółek prawa handlowego

Poprowadzenie spraw o zadośćuczynienie i odszkodowanie na skutek wypadku komunikacyjnego

Zakładanie i rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego

Wdrożenie RODO w spółkach prawa handlowego

Wygrana sprawa dotycząca nakazu rozbiórki

Sporządzanie projektów umów o zachowanie poufności oraz umów o zakazie konkurencji

Poprowadzenie sprawy o zapłatę od strony pozwanej (dochodzenie należności od spadkobierców)

Windykacja należności

Kamila Kowalska Kancelaria Radcy Prawnego

Aleja Wolności 12 lok. 309, 62-800 Kalisz

Odpowiada w ciągu 24 godzin

  • Odpowiedzi na pytania
Wróć na górę