Zwrot kosztów kredytu - zwrot prowizji i opłat przygotowawczych

Według wspólnej interpretacji przepisów o kredycie konsumenckim Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego bank powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu.

Jeśli koszty początkowe (opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia) związane z rocznym kredytem wyniosły 10.000 zł, a został on spłacony po 6 miesiącach, to konsument powinien otrzymać z powrotem 5.000 zł .

Wynika to z treści art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim

Koszty tylko za okres korzystania z kredytu

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca musi obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich charakteru. Zwrot powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Zwrot nie może zależeć od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę

 
Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu kredytobiorców w sporach z bankami i instytucjami finansowymi.
Prześlij zgłoszenie z prośbą o analizę prawną i/lub ekonomiczną Twojej umowy kredytu. Nasi prawnicy specjalizujący się w problematyce sporów bankowych i prawa bankowego skontaktują się z Tobą w ciągu 48 godzin w celu wykonania bezpłatnej analizy prawnej.