Zmiana czasu z letniego na zimowy ma skutki prawne

'Zmiana czasu z letniego na zimowy, która nastąpiła w nocy z 29 na 30 października, poprzez przesunięcie wskazówki zegara z godz. 3.00 na godz. 2.00, dla pracujących w nocy oznaczała, że pracowali o godzinę dłużej.

Zgodnie z prawem pracy tę dodatkową godzinę należy potraktować jak godzinę nadliczbową przepracowaną w porze nocnej, z którą oprócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Oprócz rekompensaty za godzinę nadliczbową pracownikowi należy wypłacić dodatek za pracę w nocy, czyli między godziną 21.00 a 7.00 w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje niezależnie od innych należności, a w szczególności od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w nocy. Podstawę tych dodatków stanowią bowiem dwa odrębne tytuły prawne - art. 1511 Kodeksu pracy oraz art. 1518 § 1 Kodeksu pracy. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w porze nocnej uprawnia pracownika zarówno do dodatku za pracę ponadwymiarową, jak i do dodatku za pracę w nocy. Aby nie powstały w tym zakresie wątpliwości, każdy z dodatków powinien być wyraźnie wyodrębniony w ramach wypłacanego pracownikom wynagrodzenia" więcej tu:  https://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/zmiany-czasu-z-letniego-na-zimowy-ma-skutki-prawne,116090.html