Wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę dla osób bliskich


Na jaką wysokość zadośćuczynienia mogą liczyć bliscy osoby, która doznała poważnej krzywdy z powodu błędu medycznego?


W jednym z poprzednich artykułów napisałem o uchwale Sądu Najwyższego III CZP 60/17 z dnia 27 marca 2017 r., w której przesądzono o możliwości przyznawania zadośćuczynienia dla osób bliskich za krzywdę polegającą na zerwaniu dotychczasowych  więzi rodzinnych z osobą najbliższą, która na skutek popełnionego przeciwko niej czynu niedozwolonego znalazła się w stanie wegetatywnym.

Orzecznictwo sądowe korzysta z tej możliwości, zasądzając na rzecz pokrzywdzonych osób bliskich pokaźne sumy zadośćuczynienia. Przykładem jest sprawa jednego z sądów  okręgowych, w którym odbywał się proces o zadośćuczynienie z powództwa dziewczynki i jej rodziców przeciwko szpitalowi, w którym, na skutek błędu lekarskiego , wykonano za późno cesarskie cięcie, w wyniku czego dziewczynka urodziła się w stanie wegetatywnym i pozostaje w nim do dzisiaj. Rodzice nie mają z nią żadnego kontaktu intelektualnego.

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz dziewczynki 400.000 zł. zadośćuczynienia oraz na rzecz matki 70.000 zł. i na rzecz ojca 30.000 zł. Na skutek apelacji pokrzywdzonych, Sąd Apelacyjny podwyższył kwoty zadośćuczynienia, zasądzając na rzecz dziewczynki 1,2 mln. zł., na rzecz matki 300.000 zł. i na rzecz ojca 200.000 zł .

Szpital wniósł skargę kasacyjną od tego orzeczenia do Sądu Najwyższego zarzucając, że zasądzone kwoty są rażąco wygórowane. Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 472/16 oddalił tę skargę, motywując swoje rozstrzygnięcie tym, że za wielkie krzywdy należą się odpowiednio wysokie zadośćuczynienia.

Tak więc sprawiedliwości stało się zadość.

 

Artykuł został opublikowany także na stronie  http://odszkodowanieodpanstwa.net